Munktellbadet

I det historiskt intressanta industriområdet Munktellstaden jämte Eskilstunaån, på bara några minuters promenad från stadskärnan, har vi projekterat Munktellbadet. Det är Sveriges första simhall certifierad med Miljöbyggnad Guld och nominerades till Årets bygge 2017. 

Fasaderna är gjorda av lokalt producerat tegel med tre olika stenar. De gifter sig väl med de omgivande karaktärsfulla industrifasaderna. 

MED RÖTTER I INDUSTRIN

Med rötter från medeltiden bär Eskilstuna sin prägel av att sedan industrialiseringen ha varit en industristad. Munktells Mekaniska Verkstad anlades under 1800-talet och tillverkade Sveriges första ånglok 1853. Som många andra industristäder drabbades Eskilstuna hårt under 1970-talets lågkonjunktur. På 2000-talet har Eskilstuna återhämtat sig och högskolan och kommunikationerna har byggts ut. Platsen är just det historiskt intressanta industriområdet Munktellstaden jämte Eskilstunaån på bara några minuters promenad från stadskärnan.

Munktellbadet invigdes i maj 2016 och fick sitt namn i en offentlig namngivningstävling. 

Munktellbadet har ett fantastiskt läge intill Eskilstunaån. Läget var dock känsligt ur grundläggningssynpunkt och ledde till beslutet att placera bassängrummen en trappa upp från entrén. 

Fasaderna utfördes i lokalt producerat tegel med tre olika stenar i vilt förband. De gifter sig väl med de omgivande karaktärsfulla industrifasaderna. Vi arbetade medvetet med att aktivera fasaderna genom att skapa intressanta inblickar från de omgivande gångstråken.

Munktellbadet är den första simhallen i Sverige som certifierats med Miljöbyggnad Guld. 

EN KOMPLEX BYGGNAD

Vår tids badanläggningar möter nya utmaningar utifrån önskemål om stor flexibilitet, högt ställda miljömål, nya tekniska lösningar och olika grupper av besökare. Det är komplexa byggnader med många olika krav vad gäller tillgänglighet, säkerhet etc. Badhuset var det första i Sverige att certifieras med Miljöbyggnad Guld. Projektet utfördes som ett partneringprojekt tillsammans med NCC.

Munktellbadet är en stor anläggning som är dimensionerad för svenska mästerskap med läktare för 1500 personer. Här finns delbar 50-meters bassäng, två multibassänger, familjebad, en relaxavdelning och gym. 

Invändigt har vi strävat efter enkelhet, vackra rum och orienterbarhet. Vid 50-metersbassängen har hopptornet betonats med höga glaspartier. Klassiska maskinkulörer som stålblå och grågrön återkommer på klinkerklädda väggar.

Relaxavdelningen i entréplan är en plats för avkoppling där vi kombinerat den senaste tekniken inom relax med beprövad bastukonst; ångbastu, torrbastu, auf-gussbastu och ett solrum. I anslutning till relaxen ligger även gymmet.

Filmen visar modellen av hur det nya badhuset skulle se ut. 

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: NCC & Eskilstuna kommun

Projektet utfördes som ett partneringprojekt tillsammans med NCC.

ÅR: 2016

BRUTTOAREA: ca 10 300 kvm

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad Guld

BASSÄNGER: 50-metersbassäng, multibassänger, familjebad, relaxavdelning, hopptorn

ÖVRIGT: Gym, café

PROJEKTTEAM

BADET

Bjarni Ingvason

Uppdragsansvarig arkitekt

Calle Hellberg

Handläggande arkitekt

Bosse Wallin

Handläggande ingenjör

Maria Johansson

Medverkande arkitekt

Johan Holst

Medverkande ingenjör

Jonas Bergström

Medverkande ingenjör

Binay Madhat

Medverkande ingenjör

Annette Pettersson

Inredningsarkitekt

Frans Gillberg

Landskapsarkitekt

RELAXAVDELNINGEN

Bjarni Ingvason

Uppdragsansvarig arkitekt

Jessica Aitman

Handläggande arkitekt

Annelie Idermark

Handläggande ingenjör

KONTAKT

Calle Hellberg

Arkitekt

0765-48 70 46

cahe@liljewall.se