PROJEKT / SPORT & FRITID / MUNKTELLBADET

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

MILJÖKLASS

PROJEKTTEAM 

BADET

 

PROJEKTTEAM RELAXAVDELNINGEN

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

NCC

ESKILSTUNA

 

2016

CA 10 300 M2

MILJÖBYGGNAD GULD

BJARNI INGVASON

Uppdragsansvarig

CALLE HELLBERG

Handläggande arkitekt

BOSSE WALLIN

Handläggande ingenjör

MARIA JOHANSSON

Medverkande arkitekt

JOHAN HOLST

Medverkande ingenjör

JONAS BERGSTRÖM

Medverkande ingenjör

BINAY MADHAT

Medverkande ingenjör

BJARNI INGVASON

Uppdragsansvarig

JESSICA AITMAN

Handläggande arkitekt

ANNELIE IDERMARK

Handläggande ingenjör

 

liljewall_sport & fritid

MUNKTELLBADET

Sveriges första simhall certifierad med Miljöbyggnad Guld

Med rötter från medeltiden bär Eskilstuna sin prägel av att sedan industrialiseringen ha varit en industristad. Munktells Mekaniska Verkstad anlades under 1800-talet och tillverkade Sveriges första ånglok 1853. Som många andra industristäder drabbades Eskilstuna hårt under 1970-talets lågkonjunktur. På 2000-talet har Eskilstuna återhämtat sig och högskolan och kommunikationerna har byggts ut.

För NCC och Eskilstuna Kommun har vi projekterat Munktellbadet. Platsen är just det historiskt intressanta industriområdet Munktellstaden jämte Eskilstunaån, på bara några minuters promenad från stadskärnan.

Ett nytillskott i den äldre industrimiljön

Munktellbadet är en stor anläggning med delbar 50-metersbassäng, två multibassänger, äventyrsbad, relaxavdelning och gym. Det var en utmaning att inordna byggnaden i den äldre industrimiljön. Läget invid ån var också känsligt ur grundläggningssynpunkt och ledde till beslutet att placera bassängrummen en trappa upp från entrén. Fasaderna utfördes i lokalt producerat tegel med tre olika stenar i vilt förband. De gifter sig väl med de omgivande karaktärsfulla industrifasaderna. Vi arbetade medvetet med att aktivera fasaderna genom att skapa intressanta inblickar från de omgivande gångstråken. Gym och relax ligger därför i fasad i entréplan.

Invändigt har vi strävat efter enkelhet, vackra rum och orienterbarhet. Vid 50-metersbassängen har hopptornet betonats med höga glaspartier. En återkommande starkt gul kulör betonar viktiga funktioner som reception, badvakt och kommentatorshytter. Klassiska maskinkulörer som stålblå och grågrön återkommer på klinkerklädda väggar.

Badhuset var det första i Sverige att certifieras med Miljöbyggnad Guld. Projektet utfördes som ett partneringprojekt tillsammans med NCC.

Munktellbadet invigdes i maj 2016 och fick sitt namn i en offentlig namngivningstävling.

CALLE HELLBERG
Arkitekt
BO WALLIN
Ingenjör
Show More

UTVALDA PROJEKT