top of page
Munktellbadet 17.jpg

Munktellbadet

I det historiskt intressanta industriområdet Munktellstaden jämte Eskilstunaån, på ett par minuters promenad från stadskärnan, har vi ritat Munktellbadet. Det är Sveriges första simhall certifierad med Miljöbyggnad Guld. Ett badhus med rötter i industrihistorien och med framtiden framför sig.

Munktellbadet 06.jpg

Arkitektonisk skärpa och stadsmässighet var ledorden under gestaltningsprocessen. Det eftersträvades ett modernt tillägg i området, som samtidigt skulle smälta in bland den äldre omgivande tegelröda bebyggelsen.

MED RÖTTER I INDUSTRIN

Munktellstaden är en växande stadsdel i centrala Eskilstuna, bara några minuters promenad från stadskärnan. Här finns ett blandat utbud av museer, restauranger, evenemang och idrottsplatser. Fastän det har tillkommit många nya tillskott på senare år har stadsdelen behållit sin industricharm. När man vistas i Munktellstaden får man uppleva Eskilstunas historia. Minnena från 1800-talet och Munktells Mekaniska Verkstad är synliga än idag genom de karaktäristiska röda tegelbyggnaderna. Här byggdes ett av landets första lokomotiv som i sin tur lockade arbetskraft från hela Sverige och andra delar av världen.

Munktellbadet 09.jpg

Den gestaltningsmässiga utmaningen var att få Munktellbadet att passa in i det historiska industriområdet som Munktellstaden är, men det var också där inspirationen infann sig. Badhuset fick ett enkelt, stramt och industriellt uttryck. Fasaden är utförd i lokalt producerat tegel, med stora glaspartier och detaljer i galvat stål. 

HÅLLBAR ARKITEKTUR

Badhus och simhallar är komplexa byggnader som ofta ställer höga krav på tillgänglighet och säkerhet, men här ställdes också höga krav på hållbarhet. Stort fokus lades på att hålla en så låg energikonsumtion som möjligt, det blev genomförbart via solceller på taket, LED- och lågenergilampor, lokalproducerad fjärrvärme och elektricitet från kommunens egna vindkraftverk.

Badhuset är inte bara hållbart genom sina material, utan också i sociala aspekter. Det växte fram genom en aktiv dialog med medborgare, särskilt barn och föreningsliv fick lämna sina synpunkter på funktioner och innehåll. Det gjorde Munktellbadet till en nyskapande anläggning med ett brett utbud för besökarna att ta del av. Munktellbadet invigdes i maj 2016 och fick sitt namn i en offentlig namngivningstävling. 

Munktellbadet 28.jpg

Invändigt har vi strävat efter enkelhet, vackra rum och orienterbarhet. Vid 50-metersbassängen har hopptornet betonats med höga glaspartier. Klassiska maskinkulörer som stålblå och grågrön återkommer på klinkerklädda väggar.

Munktellbadet 31.jpg
Munktellbadet 48.jpg

Relaxavdelningen i entréplan är en plats för avkoppling där vi kombinerat den senaste tekniken inom relax med beprövad bastukonst; ångbastu, torrbastu, auf-gussbastu och ett solrum. I anslutning till relaxen ligger även gymmet.

Filmen visar modellen som gjordes i ett tidigt skede av processen för att se hur det nya badhuset skulle se ut. Högt upp på önskelistan stod lekfulla inslag såsom vattenrutschbanor, trampoliner, hopptorn, klätterväggar och vattenfall. En av bassängerna kan dessutom förvandlas till en svalkande biograf. 

Munktellbadet har sina rötter i industrihistorien, men har framtiden framför sig genom höga hållbarhetsvärden och ett utbud av upplevelser som stadens invånare önskade sig. 

Munktellbadet 01.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: NCC & Eskilstuna kommun

Projektet utfördes som ett partneringprojekt tillsammans med NCC.

ÅR: 2016

BRUTTOAREA: ca 10 300 kvm

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad Guld

BASSÄNGER: Munktellbadet är en stor anläggning som är dimensionerad för svenska mästerskap med läktare för 1500 personer. Här finns delbar 50-meters bassäng, två multibassänger, familjebad, en relaxavdelning och hopptorn. 

ÖVRIGT: Gym, café

Badhuset nominerades till Årets bygge 2017

PROJEKTTEAM

BADET

Bjarni Ingvason

Uppdragsansvarig arkitekt

Calle Hellberg

Handläggande arkitekt

Bosse Wallin

Handläggande ingenjör

Maria Johansson

Medverkande arkitekt

Johan Holst

Medverkande ingenjör

Jonas Bergström

Medverkande ingenjör

Binay Madhat

Medverkande ingenjör

Annette Pettersson

Inredningsarkitekt

Frans Gillberg

Landskapsarkitekt

RELAXAVDELNINGEN

Bjarni Ingvason

Uppdragsansvarig arkitekt

Jessica Aitman

Handläggande arkitekt

Annelie Idermark

Handläggande ingenjör

Bert Leandersson

Fotograf

KONTAKT

Calle Hellberg

Arkitekt

0765-48 70 46

cahe@liljewall.se

bottom of page