top of page
Gymnastik trampolinhall Foto Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall (29).jpg

Gymnastik- och trampolinhall
Mölnlycke Fabriker 

In bland genuina bruksmiljöer växer ett nytt sportkluster fram i den nya stadsdelen. Här förvaltas och utvecklas det kulturarv som platsen bär med sig. På uppdrag av Wallenstam har vi deltagit i det strategiska arbetet kring koncept och innehåll för omvandlingen av Mölnlycke Fabriker som sport- och aktivitetscenter. Här föddes idén om garaget; en ny byggnadsvolym inom Mölnlycke Fabriker med parkering för ca 540 bilar, gymnastik- och trampolinhall och aktiverat entréstråk för sport och lek. I området har vi även ritat bostäder och Wallenstam arena. Visionen var att skapa en sömlös väv av historia, idrott, hälsa och nöjen för morgondagens sätt att leva.

Gymnastik trampolinhall Foto Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall (3).jpg

Projektet omfattar en ny-, om– och tillbyggnad av fabriksområdet med målsättning att skapa en innehållsrik miljö för närområdet samt ett idrottskluster för kommunen.

Gymnastik trampolinhall Foto Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall (43).jpg
Gymnastik trampolinhall Foto Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall (30).jpg

FÖRUTSÄTTNINGAR

Projektet omfattar en ny-, om- och tillbyggnad av fabriksområdet med målsättning att skapa en innehållsrik miljö för närområdet samt ett idrottskluster för kommunen. Att möjliggöra förutsättningar för god social hållbarhet har varit en viktig del av projektet och utvecklingen av Mölnlycke Fabriker som helhet. Här formas en tydlig identitet med historisk förankring vilket skapar en känsla av attraktivitet, delaktighet och tillhörighet. Här ska vardagslivet flyta på och en ny gång- och cykelväg ska byggas med bland annat en busshållplats i anslutning till arenan. Mellanrummet mellan Garaget och den befintliga tegelbyggnaden aktiveras genom en mängd olika miljöer som uppmuntrar till både fysisk aktivitet och paus.

Mölnlycke_Översikt.jpg

Översikt över området.

Trampolin- och gymnastikhallarna ingår båda i det färgglada garagets byggnadsvolym för vilken vi hämtat inspiration från parkeringshuset i Vallastaden, ritat av AG arkitekter. Taken kommer att täckas av parkeringsplatser och gröna sedumtak och exteriören kläs solcellspaneler av olika kulörer. För att skapa en inspirerande aktivitetsmiljö för hälsa och rörelse har även insidan varit lika viktig. Inrednings- och färgkonceptet löper i en harmonisk, mjuk skala och väver på ett balanserat sätt in färg som ett identitetsskapande element i båda hallarna.

Gymnastikhallens interiöra färgsättning är hämtad och inspirerad av Pixbo gymnastikklubbs egna färger, mörk violett samt cerise för att skapa igenkänning och stolthet.

Gymnastik trampolinhall Foto Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall (10).jpg

I NÄRA DIALOG ME DE AKTIVA UTÖVARNA

Under arbetets gång var de olika ungdomsverksamheternas egna tankar kring utformning och konceptet viktiga att fånga upp. Genom samtal, workshops och dialoger har flera spännande idéer framkommit, vilka nu förverkligas. Pixbo gymnastikklubbs egna klubbfärger i mörk violett och cerise fick exempelvis styra och inspirera färgsättningen av gymnastikhallens iögonfallande och tonade fondvägg. 

Gymnastik trampolinhall Foto Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall (64).jpg

Vid skapandet av idrottshallarna var det viktigt med specialanpassade lösningar för de två verksamheterna. Exempelvis sänks trampolinerna ner 2,5 meter i golvet av säkerhetsskäl samtidigt som det är högt till tak, då gymnasterna ibland hoppar, skruvar, roterar 8-9 meter upp i luften. Installationer, armaturer och placering av ljus är också anpassade för att inte blända eller vara i vägen.

Gymnastik trampolinhall Foto Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall (41).jpg

Båda hallarna presenterades för ungdomsstyrelserna/utövarna som fick påverka färgsättningen - här syns en mjuk grönblå ton som färgsätter ena väggen.

Sommaren 2021 öppnade de harmoniskt färgsatta hallarna för att ta emot förväntansfulla utövare. I de nya lokalerna finns förutsättningar som klubbarna inte haft tidigare.

Vi har dessutom ritat Wallenstam arena i Mölnlycke Fabriker. Med två stora hallar och plats för cirka 1600 sittande åskådare, kafé, utställningsyta och små butikslokaler är det den största idrottsarenan i Härryda kommun.

1.jpg

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Mölnlycke Fabriker - gymnastik- och trampolinhall

UPPDRAG: Nybyggnad, Systemhandling och Byggnadshandling

KUND: Wallenstam

ORT: Mölnlycke, Härryda kommun

ÅR: 2019 (projektering). Beräknas vara klart till sommaren 2021.

BRUTTOAREA (BTA): ca 1 800 kvadratmeter

PROJEKTTEAM

Markus Bergerheim

Uppdragsansvarig

Claes Johansson

Uppdragsledare

Karin Lindkvist

Handläggande arkitekt

Philipp Westman

Julia Jorns

Nicklas Windahl

Katrin Vikner Sjöblom

Alexandra Huuva

Rasmus Lassen

Anneli Sundkvist

Mattias Hammerman

Gabriella Falk

Emma Karlsmark Elfstrand

Fotograf

KONTAKT

Markus Bergenheim

Uppdragsansvarig

0765-48 70 67

mabe@liljewall.se

Karin Lindkvist

Handläggande arkitekt

0733-19 89 22

kali@liljewall.se

bottom of page