top of page

Mejeristen, Kallebäcks Terrasser

Mejeristen var det första kvarteret som byggdes i det nya området Kallebäcks Terrasser - ett av Göteborgs större stadsutvecklingsområden. Visionen för området är att sätta berget, naturen, barnen och cyklarna i centrum.  

Området är inte bara geografiskt nära, här planeras och byggs för att det framför allt ska vara nära mellan människor. Kallebäcks Terrasser ska utvecklas på ett sätt som underlättar rörelse, främst till fots och med cykel. Framtida hyresgäster får tillgång till bland annat bil- och cykelpool med specialcyklar och laddstationer för elcyklar.

KALLEBÄCKS TERRASSER - DEL AV BOSTAD 2021

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd har Kallebäcks Terrasser ett utmärkt läge i staden. När det det nya området står klart kommer det att omfatta nästan 2000 nya bostäder, över 1 000 kontorsarbetsplatser, skola, förskola, restauranger, caféer och närservice.

Området är inte bara geografiskt nära, här planeras och byggs för att det framför allt ska vara nära mellan människor. Kallebäcks Terrasser ska utvecklas på ett sätt som underlättar rörelse, främst till fots och med cykel. Framtida Hyresgäster får tillgång till bland annat bil- och cykelpool med specialcyklar och laddstationer för elcyklar.

Byggnaderna ligger i skogsbrynet och har i gestaltning, kulörer och material hämtat sin inspiration från John Bauer. Omsorg har lagts vid detaljer som balkongräcken, sockelvåningar och inbjudande entréer vilket skapar värde och stolthet åt de boende. De tre byggnaderna har var sin kulör med fasader av målad betong och sockelvåningar klädda i marmor. Normalplanet innehåller sex välstuderade lägenheter om 1-3 rok. Stomsystem samt upprepning av såväl lägenhetstyper som badrum, fönster m.m. ger en bra ekonomi i projektet. Byggnaderna projekteras för att nå Miljöbyggnad Silver.

 

I processen har beställare, arkitekt, stomleverantör och entreprenör varit med från första början vilket resulterat i samförstånd och förståelse för varandras discipliner samt att rätt beslut kunnat tas i tidigt skede som påverkat projektet i god riktning vad gäller ekonomi och gestaltning.

DOVA FÄRGER MED GLIMRANDE DETALJER

Mejeristen med ungefär 270 hyreslägenheter klättrar upp längs Lackarebäcksbergets terrasser. Kvarteret innehåller tre punkthus; 14, 16 och 18 våningar höga. Byggnaderna ligger i skogsbrynet och har i gestaltning, kulörer och material hämtat sin inspiration från John Bauers konst. I gestaltningen av de höga huskropparna har vi lagt stor vikt vid hur byggnaderna kommer att upplevas i olika skalor – på långt håll från staden, och på nära håll i gatumiljön.

 

Omsorg har lagts vid detaljer som balkongräcken, sockelvåningar och inbjudande entréer vilket skapar värde och stolthet åt de boende. De tre byggnaderna har var sin kulör med fasader av målad betong och sockelvåningar klädda i marmor. Normalplanet innehåller sex välstuderade lägenheter om 1-3 rum och kök, och högst upp finns större étagelägenheter med egen takterrass och storslagen utsikt. Stomsystem samt upprepning av såväl lägenhetstyper som badrum, fönster med mera ger en bra ekonomi i projektet. Byggnaderna är projekterade för att nå Miljöbyggnad Silver.

09474_felixgerlach_klar.jpg

TÄTT SAMARBETE GENOM HELA PROCESSEN

I processen har beställare, arkitekt, stomleverantör och entreprenör varit med från första början vilket resulterat i samförstånd och förståelse för varandras discipliner samt att rätt beslut kunnat tas i tidigt skede som påverkat projektet i god riktning vad gäller ekonomi och gestaltning.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Wallenstam

ORT: Kallebäcks Terrasser, Göteborg

ÅR: 2016-2019

BRUTTOAREA: ca 20 000 kvm 

PROJEKTTEAM

Hilda Esping Nordblom

Uppdragsansvarig

Emelie Silverterna

Handläggande arkitekt

Jacob Flårback

Medverkande arkitekt

Athan Vagias
Medverkande arkitekt

Caroline Bodin

Handläggande ingenjör

Christoffer Thulin
Ansvarig visualiserare

Karl-Johan Bexér

Ansvarig visualiserare

Ida Sjöholm

Visualiserare

KONTAKT

Hilda Esping Nordblom

0709-90 91 42
hies@liljewall.se

bottom of page