top of page

Mejeristen, Kallebäcks Terasser

Mejeristen är första kvarteret som byggs i det nya området Kallebäcks Terrasser, ett av Göteborgs större stadsutvecklingsområden. Visionen för området är att berget, naturen, barnen och cyklarna kommer att stå i centrum.  

KallebäcksTerrasser_Kv11_Gatuvy_Liljewall_181221.jpg

Området är inte bara geografiskt nära, här planeras och byggs för att det framför allt ska vara nära mellan människor. Kallebäcks Terrasser ska utvecklas på ett sätt som underlättar rörelse, främst till fots och med cykel. Framtida hyresgäster får tillgång till bland annat bil- och cykelpool med specialcyklar och laddstationer för elcyklar.

Mejeristen med ca 270 hyreslägenheter klättrar upp längs Lackarebäcksbergets terrasser. Kvarteret innehåller 3 punkthus, 14, 16 och 18 våningar höga.

Byggnaderna ligger i skogsbrynet och har i gestaltning, kulörer och material hämtat sin inspiration från John Bauer. Omsorg har lagts vid detaljer som balkongräcken, sockelvåningar och inbjudande entréer vilket skapar värde och stolthet åt de boende. De tre byggnaderna har var sin kulör med fasader av målad betong och sockelvåningar klädda i marmor. Normalplanet innehåller sex välstuderade lägenheter om 1-3 rok. Stomsystem samt upprepning av såväl lägenhetstyper som badrum, fönster m.m. ger en bra ekonomi i projektet. Byggnaderna projekteras för att nå Miljöbyggnad Silver.

 

I processen har beställare, arkitekt, stomleverantör och entreprenör varit med från första början vilket resulterat i samförstånd och förståelse för varandras discipliner samt att rätt beslut kunnat tas i tidigt skede som påverkat projektet i god riktning vad gäller ekonomi och gestaltning.

översikt.jpg

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli en levande och nyskapande stadsdel för människor med aktiv livsstil. Det nya området kommer att omfatta runt 1 800 nya hem, över 1 000 kontorsarbetsplatser, skola, förskola, restauranger, caféer och närservice.

KORTA FAKTA

STATUS: Projektering

UPPDRAGSGIVARE: Wallenstam

ORT: Kallebäcks Terrasser, Göteborg

ÅR: 2016-2019

BRUTTOAREA: ca 20 000 kvm 

PROJEKTTEAM

Hilda Esping Nordblom

Uppdragsansvarig

Emelie Silverterna

Handläggande arkitekt

Jacob Flårback

Medverkande arkitekt

Athan Vagias
Medverkande arkitekt

Caroline Bodin

Handläggande ingenjör

Christoffer Thulin
Ansvarig visualiserare

Karl-Johan Bexér

Ansvarig visualiserare

Ida Sjöholm

Ansvarig visualiserare

KONTAKT

Jacob Flårback

0738-22 33 38
jafl@liljewall.se

bottom of page