ARKITEKTUR / LANDSKAP / MÄLARPARKEN

MÄLARPARKEN

En upplevelsepark som lär dig mer om Mälarens fauna

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

FÄRDIGSTÄLLT

 

VÄSTERÅS STAD

 

 

2017

 

Marianne Hansson
ANDREAS
JOHANSSON
Show More
liljewall_landskap

Mälarparken är en park med skogskaraktär som ligger på cykelavstånd från Västerås centrum. Den gränsar i väster till stadsdelen Öster Mälarstrand. Parkområdet är ungefär 15 hektar stort. Med sitt läge nära Mälaren är det ett område som anses värdefullt som etableringsplats för arter som kan förväntas sprida sig från Mälaröarna till fastlandet. Området används sedan tidigare för rekreation och med den nya övergripande gestaltningen av parken har området blivit mer sammanhållet och läsbart. Projektet färdigställdes 2017.

För att förstärka upplevelserna av området som park har entréerna gjorts tydligare med sittplatser, skyltar och plattformar. Det befintliga systemet av stigar och gångvägar i området har setts över och utvecklats vad gäller tillgänglighet. Cykelvägar har breddats och utrustats med belysning. I den västra delen finns en nyanlagd våtmark som hanterar dagvatten. Genom våtmarken löper en slinga av spänger som bildar ett spännande stråk. På en höjd i parkens södra del finns en nyanlagd utsiktsplats, där besökaren kan sitta i solen och blicka ut över Mälaren.

 

Parken har fått en upplevelseslinga som kallas ”Snigelns slinga” där barn och vuxna får inblick i vilka djur och kryp som ingår i Mälarparkens rika ekosystem. Dessa djur illustreras på platsen genom olika målade träskulpturer. Här kan man hjälpa till att samla nötter till ekorren, klättra i spindelns nät, hjälpa myran vid stacken och leka kurragömma mellan olika svampar. Längs slingan finns också hoppstubbar, stenar och broar att leka med. Även vuxna besökare kan lära sig om - och leta efter fågelarter längs stigen.

MISSA INTE