top of page
LUGNETS_BADHUS_EXTERIOR_191029.jpg

Lugnets badhus

Lugnets nya badhus i Falun kommer bli ett modernt, funktionellt badhus avsett för alla människor som vill simma, motionera, tävla, leka, basta, rehabilitera eller bara koppla av. Det nya badhuset kommer att ha moderna och miljövänliga tekniska lösningar, vilket ger låga drift- och förbrukningskostnader. Överskottsvärmen från Lugnets ishall kommer att återvinnas i det nya badhuset.

LUGNETS_BADHUS_POOL_191210.jpg

Vår tids badanläggningar möter nya utmaningar utifrån önskemål om stor flexibilitet, högt ställda miljömål, nya tekniska lösningar och helt nya befolkningsgrupper bland besökarna. Vi arbetar med flera fokusgrupper för att hitta lösningar som svarar till många olika människors behov.

PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Lugnet i Falun är norra Europas största idrotts- och fritidscentrum. Här finns flertalet sport-, motions- och rekreationsanläggningar. Den befintliga simhallen i Falun byggdes 1972 har visat sig vara i behov av stora renoveringar. I stället för att renovera så har kommunfullmäktige i Falun tagit beslut om att bygga ett helt nytt badhus. Det nya badhuset kommer att byggas bredvid den befintliga simhallen på Lugnet med utsikt över hoppbackarna.

LUGNETS_BADHUS_ÖVERSIKT_Liljewall_20021

Det blir ett miljövänligt bad som kommer att använda energieffektiv och modern teknik. Inriktningen är att alla ska känna sig välkomna till det nya badhuset.

FUNKTIONALISTISK RÄTBLOCKSARKITEKTUR

Sporthallen, simhallen och skidförbundets hus har ursprungligen ett gemensamt formspråk. Det är en slags funktionalistisk rätblocksarkitektur där konstruktion och materialval hänger samman, och där konstruktionen synliggörs exteriört såväl som interiört. Vi har valt att upprepa det konceptet och på så sätt skapar  vi en tydligare identitet för Lugnets tillkommande byggnader. 

 

Ledorden för gestaltningskonceptet har varit våga, igenkänning, lekfullt och dynamiskt. De återkommande materialvalen är trä, plåt och cortén/koppar. Till fasaden har vi arbetat med färgerna falusvart/brunsvart med vita accenter, medan på insidan går det i vitt och trä för att skapa en harmonisk och varm inomhusmiljö. 

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Nybyggnad

STATUS: I början av 2019 startades projekteringen och våren 2020 påbörjades byggnationen. Badhuset beräknas stå klart 2022.

TOTALENTREPRENÖR: NCC

UPPHANDLINGSFORM: Partneringprojekt tillsammans med NCC

BYGGHERRE: Lugnet i Falun AB

HYRESGÄST: Falu kommun

ORT: Falun

ÅR: 2018–2020

BRUTTOAREA (BTA):  ca 8 000 kvm

BASSÄNGER: Multibassäng och rehabiliteringsbassäng med höj- och sänkbar botten, tävlingsbassäng, familjebad med aktivitetsbassäng, barnbassäng och lekbassäng

ÖVRIGT: Relaxavdelning och café

PROJEKTTEAM

Annelie Idermark

Uppdragsansvarig ingenjör

 

Martin Larsson

Handläggande ingenjör

 

Simon Björk

Handläggande arkitekt

 

Frida Bladin

Medverkande arkitekt

Gustaf Hammerbo

Medverkande arkitekt

KONTAKT

Annelie Idermark

Ingenjör, studiochef
0765 48 70 75
anid@liljewall.se

Simon Björk

Arkitekt
0765 48 70 12
sibj@liljewall.se 

 

bottom of page