top of page
9557 013.jpg

Lögarängsbadet

Västerås nya badhus har som mål att vara en simhall som passar alla badgäster, oavsett bakgrund, simvana och fysisk förmåga. Här finns bassänger för tävling, simhopp, rehabilitering och undervisning, och en avdelning för gym. Formspråket är modernistiskt, strikt och stilrent med stora skärmtak, ljusa fasader och varma inslag av trä. Det är en inbjudande simhall där generösa glaspartier förenar bassängerna med den omgivande naturen och Mälaren. Dessutom har utomhusbadet byggts om och adderats med en barnbassäng och tillhörande splash-yta samt två nya rutschbanor.

Det nya Lögarängsbadet är ett modernt badhus med en ombonad känsla, där svart, vitt och trä återkommer både in- och utvändigt.
9557 004.jpg

ETT STORT BADHUS

Nya Lögarängsbadet ligger jämte Mälaren längs ett gång- och rekreationsstråk på några minuters promenad från centrala Västerås. Det är en stor simanläggning med 50-metersbassäng, läktare med 1300 platser, två multibassänger, specialritad lekbassäng och gym. I direkt anslutning till badhuset ligger ett utomhusbad som nås från en gemensam entréhall. Entréhallen är också ingång till läktaren för att styra dess torra besöksflöden åtskilt från våta badbesökare.

9557 033.jpg

De stora glaspartierna tar in utsikten och öppnar upp bassängrummen. 

MODERNISTISKT, STILRENT & OMBONAT

Formspråket är modernistiskt, strikt och stilrent med ljusa fasader och inslag av varmt trä. Fasaderna är utförda i ljusmålad betong med en randning som skapar liv.

 

Interiört rör man sig mellan ett spel av stora och små rum med olika karaktär. De större rumsvolymerna följer en lugn färgskala i svart, vitt och värmebehandlad träpanel och tillåter både bassängerna och naturen utanför att ta stor plats. Däremellan rör man sig igenom mindre rum med ett mer färgstarkt uttryck i randigt blått, grönt och turkost, ett mönster som samtidigt skapar en tryggare närmiljö i exempelvis duschrum. Dessa färgstarka element återkommer även som ett lekfullt inslag vid barnbassäng och hopptorn i bassängutrymmena. Lekbassängen för de minsta har hittat sin inspiration i den hamn och lastverksamhet som tidigare funnits på platsen.

liljewall_logarangsbadet_entre_07.jpg
9557 027.jpg
liljewall_logarangsbadet_omkladnadsrum_0
9557 012.jpg

Det fanns en utomhusbassäng sedan tidigare som har klätts in med en rostfri bassäng. På en nyanlagd kulle finns två nya vattenrutschbanor, vilka kan nås genom en helt tillgänglig ramp. Dessutom kompletteras utebadet med en ny barnbassäng, splashyta samt omklädningsbås och fina rekreationsytor.

FLÖDEN & FUNKTION

Att rita ett badhus innebär många komplexa frågeställningar. Önskemål om stor flexibilitet, högt ställda miljömål, nya tekniska lösningar och nya befolkningsgrupper bland besökarna är några av alla de viktiga aspekter som vi vägt in noga i projektet. Därtill är det en anläggning som ska stå sig i många år och ha en gestaltning där alla ska känna sig välkomna.

Stor vikt har lagts vid att skapa en omklädningsdel där alla kan känna sig bekväma att vistas. Utöver herr- och damavdelningen finns det två flexibla rum samt ett kombirum med hytter som erbjuder stor flexibilitet. De färgstarka duschrummen är indelade i mindre fraktioner och det finns även separata duschar för dem som vill duscha individuellt. Sociala ytor, såsom bastu och sminkningsytor, är placerade i könsneutrala utrymmen där alla kan mötas.

9557 008.jpg

Området Lögarängen har länge varit en viktig del i Västerås stads ambition att föra staden närmare Mälaren och ge plats för fritid och rekreation längs med vattnet.

Huvudentrén ligger väl synlig från Sjöhagsvägen i Västerås. Huvudentréns stora skärmtak skärmar av solen och utgör ett gestaltande element där exempelvis skolklasser kan samlas.

9557 016.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: NCC & Västerås stad

ENTREPRENÖR: NCC Building

VERKSAMHET: Medley

ORT: Västerås

ÅR: 2017–2019

BRUTTOAREA: ca 11 365 kvm

INOMHUSBASSÄNGER: 50-metersbassäng, hopp- och multibassäng, barnbassäng, undervisningsbassäng, relaxdel

BASSÄNGER UTEBAD: Lekbassäng, barnbassäng, splash-yta, 2 st rutschbanor

ÖVRIGT: Gym, café

PROJEKTTEAM

Bjarni Ingvason

Uppdragsansvarig
Bo Wallin

Uppdragsledare

Maria Johansson

Handläggande arkitekt

Cameron Halls

Medverkande arkitekt 

Nazgin Mohammed

Medverkande ingenjör

Johan Holst

Medverkande ingenjör

Arnes Alic

Medverkande ingenjör

Tina Andersson

Tillgänglighetssakkunnig

Lars-Erik Lagerquist

Lås och Säkerhet 

Andreas Johansson

Landskapsarkitekt 

Rasmus Lassen

Landskapsarkitekt utebad

Åke E:son Lindman

Fotograf

KONTAKT

Maria Johansson

Arkitekt

0703-78 84 26

majo@liljewall.se

bottom of page