top of page
LILLHAGSPARKENS_FÖRSKOLA_GÅRD_Liljewall_190124.jpg

Lillhagsparkens förskola

Nybyggnad / Göteborg

Barnen ges stort utrymme på Lillhagsparkens förskola. Den åtta avdelningar stora förskolan är den första av modellförskolan Grönskan – som vi hoppas blir framtidens sätt att bygga för lärande och lek. För Lillhagsparkens förskola har värdeord för projektet varit: "välkomnande, "gemenskap", "koppling mot naturen" och "lust att lära".
Image by Marcus Wallis

Lillhagsparkens förskola har varit föregångare till fossilfria och prisvinnande
(Årets bygge) Hoppets förskola
 

Bollebygdskolan-15.jpg

MED NATUR OCH GRÖNSTRUKTURER I FOKUS

Lillhagsparken har sin historia i ett sjukhusområde där byggnaderna placerades för att skapa luftiga grön- och parkområden mellan husen för rekreation. Den nya förskolan i Lillhagsparken ligger i en fantastisk omgivning, med skog som pedagoger och barn kan göra utflykter i, och bidrar därför till en spännande pedagogisk miljö. Förskolans utformning bygger på samma princip där stor vikt lagts vid att bibehålla grönstrukturerna och kopplingarna mot naturen. Skogsområdet intill består av vackra lövskogar och ett rikt fågelliv som förgyller området i Lillhagsparken, där behovet för förskolor varit stort eftersom man byggt nästan 900 nya bostäder där.
Då förvaltningen har som målsättning att bli fossilfri år 2030 har det varit viktigt att bygga projektet på ett klimatsmart och hållbart sätt.

04_GRÖNSKAN_ALLRUM_BLÅ_KUL.png

Interiören präglas till stora delar av trä vilket skapar en varm och ombonad miljö för barnen.
Färgglada kulörinslag bidrar till en lekfullhet
 och effektiv förvaring. 

EN MODELL FÖR HUR GÖTEBORGS STAD SKA BYGGA FÖRSKOLOR FRAMÖVER

Förskolan har en ekologisk profil då målet är att göra denna förskolemodell, som kallas förskolan Grönskan, till framtidens förskola. ”Grönskan” är ledmotivet för hela projektet och även gestaltningskonceptet där man kommer att använda naturliga och hållbara
material, gröna tak, solceller, växtlighet och trä både exteriört och interiört. Invändiga
väggar bekläs till exempel inte med gips utan olika trämaterial.


Lillhagsparken är den första förskolan som byggs utifrån det här konceptet. Tanken med modellförskolan är att den ska stå som modell för hur Göteborgs stad bygger förskolor framöver, eftersom runt 40-50 förskolor i kommunen behöver ersättas framöver. Det har redan visat sig att projektet varit lyckat, då Lillhagsparkens förskola varit föregångare till fossilfria och prisvinnande (Årets Bygge) Hoppets förskola. 

IMG_7891_edit_kamo.jpg

Lillhagsparkens förskola är en modellförskola vars koncept är flexibelt, redo att anpassas för morgondagens behov. 

EN BYGGNAD UTFORMAD FÖR FRAMTIDENS LEK OCH LÄRANDE

Lillhagsparkens förskola består av åtta avdelningar som är i full verksamhet, men är konstruerad på ett sätt som gör att förskolan kan byggas om till annan pedagogisk verksamhet och förutsättningarna i stadsdelen skulle ändras med tiden. Den är väldigt flexibel till utformningen tack vare att  den här modellförskolan

kan bestå av fyra till tio avdelningar.

 

I byggnaden ligger även ett tillagningskök dimensionerat för att laga mat från grunden till förskolan. Köket med sina välplanerade ytor är placerat centralt i byggnaden för att skapa en hemtrevlig miljö där barn och pedagoger kan ha en nära kontakt med personalen i köket. 

Programmet för förskolans funktioner arbetades fram i en särskild grupp inom förskoleförvaltningen där skisser spelade en stor roll för att hantera de synpunkter som kunde dyka upp under processen. Planlösningen har noggrant tagits fram för att svara till de behov som pedagogerna och barnen har. Här finns öppna ytor för lek och gemenskap men även lugnare ytor med fokus på vila och återhämtning.

Lillhagsparkens förskola är ett klimatsmart och hållbart projekt för en förvaltning som vill bli fossilfri 2030.
GRÖNSKAN_EXTERIÖR_ALTERNATIV_GRÖN_Liljewall_171017.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt juni 2020

UPPDRAGSGIVARE: Göteborgs stad

ENTREPRENÖR: Rune Adielsson Byggnads

ÅR: 2018-2020

UPPDRAG: Förstudie till systemhandling av den nya förskolebyggnaden, nybyggnation av byggnader, storkök och inredning 

PROJEKTTEAM

Stefan Östman

Uppdragsansvarig

Carina Mikkelsen

Handläggande arkitekt

Elisabeth Skoglund

Handläggande ingenjör

Karolina Gustafsson

Storköksprojektör

KONTAKT

Stefan Östman

0706 53 60 73
stos@liljewall.se

bottom of page