top of page
Wendelstrand Vinkel1_220517.jpg

Lake Apartments,
Wendelstrand

 
Bostäder / Mölnlycke

I Mölnlycke strax utanför Göteborg växer stadsdelen Wendelstrand fram. Här byggs 1000 hållbara bostäder, till stor del i trä, precis intill Landvettersjön för den som vill leva på ett bekvämt avstånd från stan, men utan att behöva lämna naturen. På en totalyta om 170 000 kvadratmeter samskapas ett helt nytt bostadsområde med tillhörande skola och ett aktivitetshus som rymmer lokaler för co-working, gym, restaurang och kontor. På uppdrag av Next Step Group ritar Liljewall de lägenheter som fått namnet Lake Apartments. 

Läget, med möjlighet att njuta av det intilliggande naturreservatet och vyn över Landvettersjön, utan att behöva kompromissa med långa pendlingsavstånd, är en av de anledningar som bidrar till den nya stadsdelens attraktionskraft. 

clay-banks-tQ_80XSVoZc-unsplash.jpg

FÖRUTSÄTTNINGAR

Fastighetsutvecklaren Next Step Group såg potentialen i att bygga ett bostadsområde med stadsmässiga kvaliteter och i nära samklang med naturen i det gamla och uttjänade stenbrottet i Mölnlycke. Med inspiration från traditionella trädgårdsstäder ska området uppmuntra till en småskalig och hållbar livsstil, men samtidigt uppfylla alla de krav som den moderna människan har. Läget, med möjlighet att njuta av det intilliggande naturreservatet och vyn över Landvettersjön, utan att behöva kompromissa med långa pendlingsavstånd, är en av de anledningar som bidrar till den nya stadsdelens attraktionskraft.

Hållbarhet står högt på agendan när projektet ska förverkligas. Hela området utformas för att minimera effektbehovet och försörjs av förnybar energi, som solceller eller extern vindkraft. Byggnadernas klimatpåverkan balanseras genom tillförd förnybar energi och lagring av kol i byggmaterial. Nya cykel- och gångstråk, men också pooler för både vanliga cyklar och ellastcyklar, banar väg för en stadsdel där rörelse sätts i fokus, medan biltrafik förläggs till den yttre zonen vid ringvägen.

Rityta 1.png
Rityta 1.png
Rityta 1.png
Rityta 1.png
Rityta 1.png
Rityta 1.png
Rityta 1.png
Rityta 1.png
Wendelstrand_normalplan_diagram.jpg

RÖRELSE

En planlösning som uppmuntrar till rörelse genom att erbjuda flera möjliga interiöra stråk gör att bostaden upplevs som större.

GENOMSIKT

Att öppna dörren till sin bostad och direkt se ut genom ett fönster gör att bostaden känns ljus och luftig.

FLEXIBILITET

Rum som kan användas på flera sätt gör att du kan bo kvar i din lägenhet trots att din livssituation förändras. 

ZONERING

En tydlig uppdelning mellan bostadens privata och sociala zoner gör den mer lättanvänd. 

LAKE APARMENTS BY LILJEWALL

Lake Apartments är välplanerade lägenheter med många goda bostadskvaliteter som gör boendet trivsamt och funktionellt. Här har vi arbetat för att maximera ljuset och antalet siktlinjer med utblickar mot den omgivande naturen. För att öka känslan av rymd och flexibilitet har vi ritat in rundgångar, och med flera rum i fil kan ljuset vackert sprida sig ytterligare genom bostaden. 


Alla lägenheter har klädkammare och de större lägenheterna har dessutom ett möblerbart förråd med fönster som kan användas som till exempel arbetsplats eller barnrum. Samtliga lägenheter har även balkonger eller uteplatser. I de större lägenheterna finns dessa i flera väderstreck för att ta vara på solen under hela dagen och kvällen. Lägenheterna längst upp har en spännande övervåning med ljus, rymd och takterrass, medan trädgårdslägenheterna på de nedersta planen erbjuder två uteplatser vardera.

Wendelstrand Interior Vardagsrum.jpg

 

En tydlig uppdelning mellan bostadens privata och sociala zoner gör den mer lättanvänd. Genom att samla de privata rummen i en avskild zon och de sociala ytorna i en annan zon möjliggör det att fler personer kan nyttja bostaden samtidigt utan att behöva störa varandra. Flexibla planlösningar som gör det möjligt att möblera om och fylla rummen med olika funktioner för att tillgodose förändrare behov gör att de boende kan bo kvar längre. Det kan dessutom skapa en känsla av frihet.    


Husen ger ett enkelt och stilrent uttryck. Elegans och minimalism präglar så väl formspråk som materialval och detaljer. Stommar i KL-trä och väggar med synligt trä ger ett varmt och ombonat intryck. Den stående träpanelen med smala ribbor gör att fasaden upplevs som lugn och grundad. Inspirationen är hämtad från de högresta tallarna som växer i Wendelstrand. Färgsättningen på plan ett till fyra är mörkt gråskimrande, som tallarnas bark, och på takvåningen varm och ljus som kärnveden.


Målet har varit att utforma bostäder som bidrar till ett hälsosamt liv genom gott inomhusklimat och en utformning förankrad i forskning om hälsofrämjande arkitektur. Gedigna och beständiga naturmaterial som trä och sten skänker en exklusiv känsla till bostaden, liksom noggrant utformade detaljer. 

 Gedigna och beständiga naturmaterial som trä och sten skänker en exklusiv känsla till bostaden, liksom noggrant utformade detaljer. Siktlinjer, ljusinfall, tydligt zonerade rum och rundgångar ger upplevelsen av en rymlig bostad där den omgivande naturen blir en del av de interiöra rummen.

Wendelstrand Interior Badrum.jpg

FLERA NAMNKUNNIGA AKTÖRER I SAMARBETE

Fastighetsutvecklaren Next Step Group tar med sig goda erfarenheter från stadsutvecklingsprojektet Nya Hovås söder om Göteborg. Tillsammans med det norska välrenommerade arkitektkontoret Snøhetta som fått i uppdrag att rita Wendelstrands egen profilbyggnad, aktivitetshuset Lake House, sätter de sin prägel hela området.

Liljewall och White arkitekter är sedan länge etablerade i så väl Göteborg som andra delar av Sverige och ritar de lägenheter som kommer uppföras i området. Tham & Videgård och Andreas Martin-Löf Arkitekter ritar de villor som fått namnet Vertical Villas respektive Lake Townhouses. Utöver bostäder står White även för landskapsarkitekturen.

Visionen av vad Wendelstrand ska vara, en hållbar stadsdel skapad för ett modernt liv, sprungen och inspirerad av den omgivande naturen, understöds av att projektet samskapas av dessa namnkunniga och väletablerade aktörer. Det är en medveten strategi att involvera en variation av aktörer med det gemensamma målet att skapa arkitektur som gör de mest ordinära

stunderna extraordinära.

I Wendelstrand 
ska det vara enkelt att upprätthålla en småskalig och hållbar livsstil. De första bostäderna står redo för inflytt våren 2024 och försäljning pågår.
 
Wendelstrand Vinkel2_220517.jpg

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Wendelstrand

UPPDRAG: Programhandling, Systemhandling, Bygglovshandling och Bygghandling 

KUND: Next Step Group

ORT: Mölnlycke, Härryda kommun

ÅR: Beräknas vara klart 2024.

BRUTTOAREA (BTA): ca 1 800 kvadratmeter

PROJEKTTEAM

Hanna Morichetto

Uppdragsansvarig arkitekt

 

Fredrik Danielsson

Handläggande ingenjör

 

Emil Karlsson

Arkitekt

 

Hilda Esping Nordblom

Sigrid Spåre

Sara Förbom

Julia Engberg

Julia Jorns

Christoffer Johansson

Johan Brendelökken

Christoffer Thulin

Gabriella Falk

KONTAKT

Hanna Morichetto

Uppdragsansvarig

0705-73 18 54

hamo@liljewall.se

Fredrik Danielsson

Handläggande ingenjör

0703-36 62 90

frda@liljewall.se

Emil Karlsson

Arkitekt

0702-14 24 16

emkar@liljewall.se

bottom of page