PROJEKT / BOSTÄDER / KVILLEBÄCKEN

Stadsdel Kvillebäcken
Stadsdel Kvillebäcken

Liljewall arkitekter - Bostäder

press to zoom
Stadsdel Kvillebäcken
Stadsdel Kvillebäcken

Liljewall arkitekter - Bostäder

press to zoom
Stadsdel Kvillebäcken
Stadsdel Kvillebäcken

Liljewall arkitekter - Bostäder

press to zoom
Stadsdel Kvillebäcken
Stadsdel Kvillebäcken

Liljewall arkitekter - Bostäder

press to zoom
1/6
liljewall_bostäder

KVILLEBÄCKEN

Göteborgs nya stadsdel

I Göteborgs nya stadsdel Kvillebäcken har vi sedan 2010 ritat sex kvarter; Blomkålen, Pärllöken, Silverlöken, Vårlöken, Äggplantan och Skeppundet. Våra beställare är Bonava (tidigare NCC Bostäder) (fyra kvarter) och Ivar Kjellberg (två kvarter) genom två olika designteam.

 

Det finns för området ett ambitiöst gestaltningsprogram som vi utgår från i vårt arbete. Detta har bidragit till det nya kvarterets karaktär, med ljusa tegelbyggnader längs lokalgatorna och kulörta 10-våningshus mot parken. Vi arbetar inom detta tema med detaljering i den fina, mänskliga skalan. Exempel på detta är mönstrad betong och tegelmurar med lätt reliefverkan och olika murförband som syftar till att skapa subtila övergångar i fasaden.

 

Lägenheterna är planerade utifrån siktlinjer och intressanta rumssekvenser. De är ljusa och välplanerade i olika storlekar och har glasade dörrar mot generösa balkonger eller uteplatser. Vi har även velat skapa möjlighet till flexibel användning av lägenheterna genom att erbjuda val mellan extra sovrum eller större sällskapsytor.

 

Byggnadernas gårdsrum är utformad av Liljewalls landskapsarkitekter och de är utformade utifrån olika biotopteman. Tre av de kvarter vi ritar gränsar i öster till Kvillebäcksparken, stadsdelens gröna lunga, och själva Kvillebäcken som erbjuder ett rogivande inslag av vatten. För utformningen har denna situation krävt en välkomnande gestaltning mot omkringliggande stadsnät. Övriga två kvarter har båda kopplingar till torgmiljöer, vilket innebär att de har verksamhetslokaler i bottenvåningarna.

 

Projektet har en hög ambition vad gäller ekologiskt hållbart byggande, vilket bland annat innebär låg energiförbrukning (ca 55 kWh/m2 per år) och miljöklass silver enligt klassificeringssystemet Miljöbyggnad. Byggnaderna har även långsiktigt hållbara material såsom tegel och betong.

Inflyttning från 2013 i de tidiga kvarteren till 2017 och de som för närvarande projekteras. Uppåt 800 lägenheter i Kvillebäcken har Liljewall som upphovsman.

MISSA INTE