top of page

Kvarteret Kedjan

Efter att ha vunnit tävlingen som Wallenstam utlyst för kvarter 7, Kedjan, i Kallebäcks Terrasser fortsätter vi att göra avtryck i ett av Göteborgs större stadsutvecklingsområden. Förslagets fokus har varit att åstadkomma en välbalanserad variation mellan husen, att skapa dynamik längst de sluttande kvartersgatorna och att hantera detaljerna på ett omsorgsfullt sätt. 

Inspirationen är hämtad från Paris och dess varma färgtoner i en sammanhållen variation. Sockelvåning i natursten som ger fasader med ”stenkänsla”. Levande bottenvåningar i natursten, i varma färgtoner och intill dem, uppglasade ljusa cykelrum. 

Gestaltningsförslaget för Kvarteret Kedjan och dess 160 lägenheter tar tillvara på Kallebäcks Terrassers karaktär och den röda tråd som finns i områdets gestaltningsprogram. Husens höjder har noga övervägts för att få en fin balans i kvarterets komposition och ge bästa ljusinsläpp till gården. Stor omsorg har lagts på detaljerna, bland annat genom variation i balkongräcken och fönsterfärger. 

Vi har lagt fokus på att bryta ned kvarterets skala och låta varje hus få bli sin egen individ. Det skapar spänning och variation när man rör sig längs med gatan. Samtidigt har det varit viktigt att husen inte sticker ut för mycket – det måste finnas en sammanhållen harmoni dem emellan, säger Emelie Silverterna, arkitekt på Liljewall. 

Foto: Wallenstam

Film av Wallenstam.

I lägenheterna finns kvaliteter som flexibilitet, fina siktlinjer och generösa ljusinsläpp. Rundgång i bostaden ger en känsla av rymlighet.

översikt.jpg

Kallebäcks Terrasser är ett av Göteborgs större utvecklingsområden. Det nya området kommer att omfatta runt 1 800 nya hem, över 1 000 kontorsarbetsplatser, skola, förskola, restauranger, caféer och närservice. Utöver Kvarteret Kedjan arbetar vi på Liljewall med Kvarter 11 "Mejeristen", Kvarter 10, flera skolor och områdets kontorshus som sträcker sig längs med leden. 

KORTA FAKTA

STATUS: Tävlingsvinst

UPPDRAGSGIVARE: Wallenstam

ORT: Kallebäcks Terrasser, Göteborg

ÅR: 2019

BRUTTOAREA: ca 12 990 kvm 

PROJEKTTEAM

Hilda Esping Nordblom

Uppdragsansvarig

Emelie Silverterna

Handläggande arkitekt

Michael Ghersetti

Medverkande arkitekt

Jakob Hallquist
Medverkande arkitekt

Mattias Hammerman
Visualiserare

Gabriella Falk

Visualiserare

KONTAKT

Emelie Silverterna

0731-50 55 51
emsi@liljewall.se

bottom of page