top of page

Kvarteret Kedjan

Efter att ha vunnit tävlingen som Wallenstam utlyst för kvarter 7, Kedjan, i Kallebäcks Terrasser har vi fortsatt att göra avtryck i ett av Göteborgs större stadsutvecklingsområden. Projektets fokus har varit att åstadkomma en välbalanserad variation mellan husen, att skapa dynamik längs de sluttande kvartersgatorna och att hantera detaljerna på ett omsorgsfullt sätt. 

Inspirationen är hämtad från Paris och dess varma färgtoner i en sammanhållen variation. Sockelvåning i natursten som ger fasader med ”stenkänsla”. Levande bottenvåningar i natursten, i varma färgtoner och intill dem, uppglasade ljusa cykelrum. 

Kvarteret Kedjan är ett kringbyggt kvarter centralt placerat i Kallebäck Terrasser. Terrängen är starkt lutande vilket ger en spännande dynamik i kvarteret - husen klättrar upp för gatan och bostadsgården utformas i olika nivåer. Kvarteret innehåller 189 hyresrätter på 1-6 rok fördelade på flera huskroppar vilka hålls samman genom sina återkommande proportioner, fönstertyper, enhetliga detaljer, hantering av elementskarvar och materialitet. Variationen av jordnära varma kulörer på fasad, fönster, räcke, fyllning och sockel ger varje hus sitt eget uttryck. De lägre husen håller ihop i ljusa sandnära färger och kontrasterar mot det 16 våningar höga punkthuset, som har en varm mörkt brun kulör och glimmande balkongräcken och fönster i guld. Tillsammans utgör husen en spännande komposition. 

I det mest exponerade hörnet av kvarteret finns läge för en restaurang i husets bottenvåning. Här bryts det stramare formspråket av med valvbågade stora fönster i sockelvåningen och halvrunda balkonger mot gatan.

 

Mot gatan i väster placeras ett mindre fristående bostadshus som låter gårdens grönska komma ända ut mot trottoaren i öppningarna mellan husen. Förutom sittplatser och umgängesytor på gården har hyresgästerna tillgång till en gemensam takterrass på punkthusets tak. Med hänförande utsikt över staden finns här plats för

gemenskap och fest.

 

Vi har lagt fokus på att bryta ned kvarterets skala och låta varje hus få bli sin egen individ. Det skapar spänning och variation när man rör sig längs med gatan. Samtidigt har det varit viktigt att husen inte sticker ut för mycket – det måste finnas en sammanhållen harmoni dem emellan, säger Jakob Hallquist, arkitekt på Liljewall. 

Foto: Wallenstam

DSC07069_1.jpg

Film av Wallenstam.

I lägenheterna finns kvaliteter som flexibilitet, fina siktlinjer och generösa ljusinsläpp. Rundgång i bostaden ger en känsla av rymlighet.

översikt.jpg

Kallebäcks Terrasser är ett av Göteborgs större utvecklingsområden. Det nya området kommer att omfatta nästan 2000 nya bostäder, över 1 000 kontorsarbetsplatser, skola, förskola, restauranger, caféer och närservice. Utöver Kvarteret Kedjan har Liljewall riatat bostäder i kvarteret "Mejeristen", kvarteret Hållbarheten, skola och förskola, den centrala terrassparken och områdets kontorshus som sträcker sig längs med leden. 

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Nybyggnad av bostäder, visualisering efter tävlingsvinst 
STATUS: Färdigställt 
UPPDRAGSGIVARE: Wallenstam 

ORT: Göteborg

ÅR: 2019-2023

BRUTTOAREA: ca 13 000 kvm, 189 lägenheter 
MILJÖKLASS: Miljöbyggnad Silver

PROJEKTTEAM

Hilda Esping Nordblom

Uppdragsansvarig

Jakob Hallquist

Handläggande arkitekt
 

Emelie Silverterna

Handläggande arkitekt

Jacob Flårback

Medverkande arkitekt
 

Carolin Bodin

Handläggande ingenjör
 

Ida Frisell

Medverkande ingenjör
 

Johanna Särnsjö

Landskapsarkitekt

Mattias Hammerman
Visualiserare

Gabriella Falk

Visualiserare

KONTAKT

Hilda Esping Nordblom

0709-90 91 42
hies@liljewall.se

bottom of page