top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / KVARNBACKEN, DALBY

STATUS

ORT

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

TÄVLINGSFÖRSLAG

 

DALBY

LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB –LKF

 

2017

 

 

17 673 M2

 

liljewall_bostäder

KVARNBACKEN

Alla ser, alla syns, alla är med

Det här var vårt bidrag i tävlingen som Lunds Kommuns Fastighets AB utlyste under 2017 avseende Vattenrännan 1 & 3 och Kvarnskon 3 i Dalby. Kvarnbacken är ett förslag som bildar en egen gård; en trygg fin miljö för boende i kvarteret. Det är en bebyggelse som anpassar sig efter befintlig omgivning fast den sträcker sig lite högre eftersom vi bygger för framtiden, mot ljuset och för alla de människor som ska få en boplats.

 

Entréerna är genomgående i alla hus med en stor välkomnande ingång från gården såväl som från gatan, vilket bidrar till liv och rörelse till platsen i mitten. Bilar rör sig i stråk på gåendes villkor omgivna av grönska. I kvarterets mitt, finns en mjukare och finare plats att befinna sig på. Omringad av lägre hus, med de högre i utkanten mot de trafikerade gatorna, är man trygg och säker.

Alla ser, alla syns, alla är med. Här finns plats för lek och umgänge, för häng och rörelse, för kontemplation och för sport. Ut mot de trafikerade gatorna har vi valt att lägga lite robustare hus med högre höjder i traditionellt Dalby-rött tegel. I öster har husen sadeltak för att knyta an till befintlig bebyggelse.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page