Kronaskolan
Kronaskolan

Liljewall arkitekter - Landskap + Projektstyrning + Utbildning

Kronaskolan
Kronaskolan

Liljewall arkitekter - Landskap + Projektstyrning + Utbildning

Kronaskolan
Kronaskolan

Liljewall arkitekter - Landskap + Projektstyrning + Utbildning

Kronaskolan
Kronaskolan

Liljewall arkitekter - Landskap + Projektstyrning + Utbildning

1/10

KRONASKOLAN

Stimulerande lärandemiljöer

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

ALE KOMMUN

 

 

2013-2016

 

 

CA 10 600 M2

liljewall_projketstyrning

Kronaskolan är lika praktfull som nyskapande. Här finns både förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, skolbibliotek, matsal och fullstor idrottshall. I en kreativ och stimulerande pedagogisk miljö vistas här 650 förskole-, grund- och särskoleelever och 100 lärare.


Skolans utformning, med tre utskjutande flyglar, för tankarna till just en krona – något som kopplar väl till dess namn likaså området Kronogården. Gestaltningen av byggnaden bygger på en tolkning av platsens historia och på verksamhetens önskemål om en variationsrik skolmiljö. Fasadens geometriska uttryck kommer exempelvis från en abstrakt tolkning av berg men även Älvängens långa tradition av repslageri. Mönstret bryter upp betongfasaden och gör den mer levande.


De inre gemensamma rummen präglas av gradänger och nivåskillnader där barnen kan sitta, hänga, träffas och hålla föreställning. Som kontrast till de öppna samlingsytorna är arbetslagens skala intimare med små mindre rumsligheter och kryp som varieras med olika belysning och inredning. 

 

Utomhus möts man inte bara av vackra utblickar mot Göta Älv utan även av en dynamisk skolgård som eleverna under framställandet, själva varit starkt involverade i. Här finns en skateramp, linbana och konstgräsplan. Skolgården som redan blivit en välbesökt hubb fungerar som en central mötesplats för barnen men även andra invånare.


Förutom skolverksamheten används även byggnaden av det lokala föreningslivet för olika tillställningar och kulturevenemang.


Projektet är en totalentreprenad med ett partneringuppdrag som utförts tillsammans med Ale kommun och Skanska.

liljewall_utbildning
liljewall_utbildning
liljewall_inremiljö
liljewall_utbildning

LIKNANDE PROJEKT