top of page
Kronaskolan-3.jpg

Kronaskolan

I en kreativ och stimulerande pedagogisk miljö vistas 650 förskole-, grund- och särskoleelever och 100 lärare. Här finns förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, skolbibliotek, matsal och fullstor idrottshall. Skolans utformning, med tre utskjutande flyglar, för tankarna till just en krona – något som kopplar väl till dess namn likaså området Kronogården. Lika praktfull som nyskapande.

På Kronaskolan arbetar pedagogerna efter den bärande idén att alla barn är allas barn, för att skapa de bästa förutsättningarna för att bli en riktigt bra skola.

Kronaskolan-5.jpg

EN GRÖN JUVEL

Kronaskolan är byggt som passivhus, vilket innebär att det är byggt för att vara energisnålt. Bland annat producerar huset sin egen el genom en solcellsenergianläggning på taket. Utöver att vara en klimatsmart byggnad med mycket låg energiförbrukning fungerar byggnaden som pedagogiskt verktyg för eleverna med bland annat displayer som visar solelproduktion.

Gestaltningen av byggnaden bygger på en tolkning av platsens historia och på verksamhetens önskemål om en variationsrik skolmiljö. Fasadens geometriska uttryck kommer exempelvis från en abstrakt tolkning av berg men även Älvängens långa tradition av repslageri. Mönstret bryter upp betongfasaden och gör den mer levande.

Matsalen har fått namnet Restaurang Juvelen efter en elevomröstning. Här äter eleverna frukost, lunch och mellanmål som lagas i skolans tillagningskök. Förutom skolverksamheten används byggnaden även av det lokala föreningslivet för olika tillställningar och kulturevenemang.

Kronaskolan-2.jpg

De inre gemensamma rummen präglas av gradänger och nivåskillnader där barnen kan sitta, hänga, träffas och hålla föreställning.

Kronaskolan-4.jpg

Som kontrast till de öppna samlingsytorna är arbetslagens skala intimare med små mindre rumsligheter och krypin som varieras med olika belysning och inredning. 

Invigning_kronaskolan_liljewall9.jpg

Skolan har tillgång till en skateyta och en skolskog som rustats upp i närheten av skolan. Här finns en även linbana och konstgräsplan. Skolgården fungerar som en central mötesplats för barnen men även andra invånare. En dynamisk skolgård som eleverna själva varit starkt involverade i att ta fram. 

Kronaskolan-1.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Ale kommun

Projektet är en totalentreprenad med ett partneringuppdrag som utförts tillsammans med Ale kommun och Skanska.

BRUTTOAREA: cirka 10 600 kvadratmeter

VERKSAMHET:  650 förskole-, grund- och särskoleelever och 100 lärare. Innehåller förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, skolbibliotek, matsal och fullstor idrottshall. 

ORT: Älvängen, Ale kommun

ÅR: 2013-2016

PROJEKTTEAM

Madeleine Nordenknekt

Arkitekt

Lennart Karlsson 

Projektledare

Leif Sjöberg

Ingenjör, storkökskonsult

Anna Skoglund

Medverkande arkitekt

Linda Nilson

Inredningsarkitekt

Nils Ekström

Landskapsarkitekt

Kentaroo Tryman 

Fotograf

KONTAKT

Madeleine Nordenknekt

Arkitekt

0765-48 70 69

mano@liljewall.se

bottom of page