top of page
DSC08649_webb.jpg

Kretslopp & vattens huvudkontor

Kretslopp och vatten är en förvaltning inom Göteborgs stad som vill vara pionjärer för miljöfrågor och arbetar för att ge alla göteborgare effektiv och miljömässig vattenförsörjning, avloppshantering samt hantering, återbruk och återvinning av hushållsavfall. För Higab har vi ritat den nya byggnaden i Alelyckan som innehåller aktivitetsbaserakontor, lager, verkstad och garage.
DSC08799_webb.jpg

Kretslopp och vatten arbetar för att göteborgarna ska ha rent vatten i kranen, att soporna tas om hand på ett miljövänligt sätt och att stadens avloppsvatten leds bort till reningsverket.

EN MODERN KONTORSBYGGNAD

Kretslopp & Vattens nya aktivitetsbaserade huvudkontor ligger i Alelyckan i GÖteborg. De nya byggnaderna är på totalt 15 000 kvadratmeter innebär en samlokalisering av Kretslopp och vattens drygt 400 anställda, idag utspridda på sju olika platser inom Göteborgs kommun. I nya, gemensamma lokaler vill man stärka organisationen och effektiviteten samt i förlängningen öka kundnyttan. Vid samlokaliseringen kommer yrkeskategorier som förut arbetat separat från varandra att mötas varför vi i projektet haft fokus på hur man möts och synliggörs i en modern kontorsbyggnad och hur man skapar gemenskap.

DSC08627_webb.jpg
DSC08631_webb.jpg
DSC08776_webb.jpg
DSC08782_webb.jpg

Gestaltningsmässigt har vi valt att frångå den U-formade kontorslayout som var framtagen i en tidig förstudie till förmån för en kvadratisk form där kontorsavdelningarna samlas kring en gemensam ljusgård. Ljusgården har fått en fri form som kontrasterar mot byggnadens yttre strikta formspråk.

DSC08685_webb.jpg

GÖTEBORGS KARAKTÄRISTISKA, LJUSGULA

Det nya kontoret byggs intill Alelyckans vattenverk ritat av Nils Einar Eriksson 1949. I gestaltningen av den nya byggnaden finns referenser till det formspråk som är karaktäristiskt för flera av hans kända byggnader i Göteborg exempelvis Konserthuset, Draken och Folkets hus.

 

Fasadmaterialet, ljusgult tegel, ett tydligt kännetecken för Göteborg där många byggnader, i den äldre delen av staden, är uppförda med tyskt Flensburgstegel i just den färgskalan.

Den utvändiga miljön är utformad som en vattenpark, med vass, porlande vatten och en damm i anslutning till restaurangens uteplats.

Fasad_2_webb.jpg

Huset har projekterats som ett prefab-bygge med fasadelement av ingjutet tegel. Fönstersättning och murning har utformats för att dölja elementskarvar vid fönsterkarmar eller göra dem till en del av ornamentiken mellan våningsplanen.

DSC08875_webb.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: HIGAB

BRUTTOAREA: cirka 15 000 kvadratmeter

VERKSAMHET: Kretslopp & vatten

ORT: Alelyckan, Göteborg

ÅR: 2016-2019

LILJEWALL: arkitekt och landskap 

OKIDOKI: inredning

PROJEKTTEAM

Mats Milsta

Uppdragsansvarig 

Alexandra Aldebo

Ansvarig arkitekt

Anders Nilsson

Arkitekt

Pamela Paredes

Ingenjör

Jonas Bergström

Ingenjör

Nils Ekström

Landskapsarkitekt

Sofia Classon

Landskapsarkitekt

KONTAKT

Alexandra Aldebo

Arkitekt

0765-48 70 57

alal@liljewall.se

bottom of page