ARKITEKTURINDUSTRI + KOMMERSIELLA FASTIGHETER + LANDSKAP / KRETSLOPP & VATTEN

KRETSLOPP & VATTEN

Nyfunnen gemenskap
liljewall_handel och kontor

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

UNDER BYGGNATION

HIGAB

 

 

2016-

 

 

CA 15 000 M2

MATS MILSTA

Uppdragsansvarig

ALEXANDRA ALDEBO Handläggande arkitekt

ANDERS NILSSON

Medverkande arkitekt

PAMELA PAREDES Handläggande ingenjör

JONAS BERGSTRÖM Handläggande ingenjör

NILS EKSTRÖM Landskapsarkitekt

SOFIA CLASSON Landskapsarkitekt

LINDA NILSSON Landskapsarkitekt

KARL-JOHAN BEXÉR

Visualisering
 

MATS MILSTA
Ingenjör
Show More

Kretslopp och vatten arbetar för att ge alla göteborgare effektiv och miljömässig vattenförsörjning, avloppshantering och hantering, återbruk och återvinning av hushållsavfall. Liljewall har för Higab ritat kontor, lager, verkstad och garage åt Kretslopp och vatten i Alelyckan, Göteborg. Vi har även haft landskapsuppdraget och gestaltat marken runt byggnaderna.

De nya byggnaderna är på totalt 15 000 kvadratmeter innebär en samlokalisering av Kretslopp och vattens drygt 400 anställda, idag utspridda på sju olika platser inom Göteborgs kommun. I nya, gemensamma lokaler vill man stärka organisationen och effektiviteten samt i förlängningen öka kundnyttan.

 

Vid samlokaliseringen kommer yrkeskategorier som förut arbetat separat från varandra att mötas varför vi i projektet haft fokus på hur man möts och synliggörs i en modern kontorsbyggnad och hur man skapar gemenskap. Gestaltningsmässigt har vi valt att frångå den U-formade kontoslayout som var framtagen i en tidig förstudie till förmån för en kvadratisk form där kontorsavdelningarna samlas kring en gemensam ljusgård. Ljusgården har fått en fri form som kontrasterar mot byggnadens yttre strikta formspråk.

 

Göteborgs karaktäristiska, ljusgula tegel

Det nya kontoret byggs intill Alelyckans vattenverk ritat av Nils Einar Eriksson 1949. I gestaltningen av den nya byggnaden finns referenser till det formspråk som är karaktäristiskt för flera av hans kända byggnader i Göteborg exempelvis Konserthuset, Draken och Folkets hus.

 

Fasadmaterialet, ljusgult tegel, ett tydligt kännetecken för Göteborg där många byggnader, i den äldre delen av staden, är uppförda med tyskt Flensburgstegel i just den färgskalan.

Huset har projekterats som ett prefab-bygge med fasadelement av ingjutet tegel. Fönstersättning och murning har utformats för att dölja elementskarvar vid fönsterkarmar eller göra dem till en del av ornamentiken mellan våningsplanen.

 

Den utvändiga miljön är utformad som en vattenpark, med vass, porlande vatten och en damm i anslutning till restaurangens uteplats.

 

I januari 2017 var det byggstart och anläggningen kommer att stå klar under hösten 2019.

liljewall_industri
liljewall_handel och kontor

LIKNANDE PROJEKT