PROJEKT / SPORT & FRITID / KÖPINGS BADHUS OCH SIMHALL

Köpings badhus och idrottshall
Köpings badhus och idrottshall

Liljewall arkitekter / Sport & Fritid

Köpings badhus
Köpings badhus

Liljewall arkitekter / Sport & Fritid

Köpings badhus och idrottshall
Köpings badhus och idrottshall

Liljewall arkitekter / Sport & Fritid

Köpings badhus och idrottshall
Köpings badhus och idrottshall

Liljewall arkitekter / Sport & Fritid

1/3

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KONTAKTPERSONER

PROJEKTERING

 

KÖPINGS KOMMUN

2017 (projektering)

CA 10 485 M2

ANNELIE IDERMARK

Uppdragsansvarig

MATS MILSTA

Uppdragsledare

CALLE HELLBERG

Handläggande arkitekt

ANNELIE IDERMARK

Handläggande ingenjör

FRIDA ULLMAN

Medverkande ingenjör

SOFIA CLAESSON

Landskapsarkitekt

 

Köping badhus och idrottshall

I Köping finns sedan 1970-talets början Kristinelundsbadet, en knapp kilometer från stadskärnan. Badet är utformat som en stor park med utomhusbassänger och omklädningsbyggnader mellan gröna ängar och omfamnande trädplanteringar. I anslutning till anläggningen finns en gymnasieskola, en sporthall, en tennishall och fotbollsplaner på gräs.

När det centralt belägna Karlbergsbadet tjänat ut beslöt man att uppföra ett helt nytt badhus i anslutning till utomhusbassängerna. Liljewall fick uppdraget att rita detta.

 

Med inspiration från kemilabbet

Vi har projekterat det nya badhuset och en tillhörande idrottshall med läktare för 1000 personer. Här finns 25-metersbassäng med hopptorn, undervisningsbassäng, relaxavdelning, vattenrutschbana och en lekbassäng för de allra minsta. Lekbassängen är utformad som ett kemilabb med flaskor och provrör i olika storlekar. Uppslaget till lekbassängen kommer från den store kemisten Carl Wilhelm Scheele som verkade i Köping under 1700-talet. Scheele är den svenska kemikonstens fader och anses vara den som upptäckte grundämnet syre.

Gym och läktarplatser nås från ett övre våningsplan som separerar torra fötter från våta. Badhuset har generösa partier och utblickar mot utomhusbadets grönska. Betongfasaderna har utförts med olika spårningar och gråtoner för variation inom den stora skalan.

Anläggningen har projekterats med inriktning mot Miljöbyggnad Guld men kommer inte att certifieras.