top of page

Kontorshus

 
Kontorshus / Kallebäcks terrasser, Göteborg

För Wallenstam i Göteborg har vi ritat ett kontorshus som blir entrébyggnaden till det nya området Kallebäcks terrasser, ett av Göteborgs större stadsutvecklingsområden. Byggnaden som ska innehålla flexibla arbetsplatser, gym med panoramautsikt och parkering för både cykel och bil, ska också skydda det nya området från buller och luftföroreningar.

Kontorshuset ska bli en symbolbyggnad för det nya området Kallebäcks Terrasser. Vår målsättning är att de som hyr kontor här ska känna sig stolta och inspirerade över att sitta i en fin byggnad med förtroendeingivande material. 

FÖRUTSÄTTNINGAR & ANALYS

Kallebäcks Terrasser ska bli en levande och nyskapande stadsdel för människor med aktiv livsstil. Det nya området kommer att omfatta runt 1 800 nya hem, över 1 000 kontorsarbetsplatser, skola, förskola, restauranger, caféer och närservice. Även det första kvarteret i området, Mejeristen, ligger Liljewall bakom.

KALLEBÄCK_FLYGVY_liljewall_200131_OKEJ.j

Kontorshuset ligger till höger i bilden, längs med E6:an. 

I och med att Wallenstam i ett tidigt skede tecknat partneringavtal med BRA var projektkalkylen satt och väldigt styrande i projektet. När Liljewall kom in i bilden var de övergripande gestaltningsprinciperna satta, vi fick dock uppdraget att se över planen. I processen har beställare, arkitekt, stomleverantör och entreprenör varit med från första början vilket resulterat i samförstånd och förståelse för varandras discipliner samt att rätt beslut kunnat tas i tidigt skede som påverkat projektet i god riktning vad gäller ekonomi och gestaltning.

handritade-skisser.jpg

Några tidiga handritade skisser. 

EN FÖRLÄNGNING AV BERGET

Ett tydligt koncept för hela området är terrasser, vilket inte minst är tydligt i namnet Kallebäcks Terrasser men också i utformningen av byggnaderna i kvarteren och dess olika höjder. Den ungefär 250 meter långa och 20 meter höga kontorsbyggnaden ska ses som en förlängning av berget snarare än en mur och barriär. E6:an är en transportled för farligt gods vilket begränsar vilken typ av byggnader som får uppföras i dess närhet. Explosionsrisken ställer höga krav på fasadutformningen, främst fasaden mot väster. En annan aspekt är att de flesta som ser byggnaden gör det från E6:an och de passerar byggnaden på väldigt kort tid. Det medför att det krävs stora uttryck i gestaltningen som snabbt går att ta till sig.

diagram.jpg

Skyddar området som en mur

Byggnaden skyddar området från eventuella explosioner och buller från E6.

diagram2.jpg

​Förlängning av berget

Byggnaden blir en förlängning av berget.

diagram3.jpg

Uppdelning

Byggnadens uppdelning och höjder skapar terrasser i volymerna som klättrar upp mot fjället.

FÄRG- OCH MATERIALVAL

I och med att byggnaden ska upplevas som en förlängning av berget har vi valt en palett av kulörer starkt förankrade i den bohuslänska graniten. Till det har vi valt att addera polerad marmor i motsvarande granitens kulörer för att skapa exklusivare känsla i fasadens utförande. Fönstren skalas upp med hjälp av fasadglas och bildar ett lekfullt vågmönster som plockar upp motorvägens rörelse i fasaden. Längs E6:an blir fasaden ett skyltfönster som skiftar i olika färger med en ljuslist som lyser upp och symboliserar de olika terrasserna i området. Mot bostadskvarteren i öst är tempot något helt annat än ut mot E6:an. Här vistas mestadels cykel- och gångtrafikanter. Fasaderna är därför mer detaljerade med fler material, anpassade till en mänsklig skala och rytm då de upplevs i ett lugnare tempo. Här har vi materialmässigt haft friheten att addera en bredare palett i form av trä, sten, plåt och skrivmaterial.

färger_1.jpg

Den bohusländska klipplandskapen har en stor variation i färger. Detta vill vi ta in i färgsättningen av Entré Kallebäck som tar färginspiration från klipporna längs kusten.

FLEXIBELT & MODERNT KONTOR

Kontorsbyggnaden kommer att variera i höjd och följa områdets terrasser. Den högsta delen kommer att bestå av sex våningar ovan mark. Byggnaden har en flexibel planlösning och lokalernas utformning bygger på det nya mobila sättet att arbeta med möjlighet till både öppna aktivitetsbaserade lösningar eller enskilda arbetsplatser. Utöver kontor kommer byggnaden även att innehålla ett stort gym med panoramautsikt, garage och parkeringsplatser för såväl cykel som bil. På taket planeras för solceller som hjälper området med att producera lokal energi.

ENTRÉ_KALLEBÄCK_ÖSTRAFASAD_Liljewall_191

En visualisering av hur byggnaden upplevs från insidan/östra fasaden. 

ENTRÉ_KALLEBÄCK_KONTOR_topfloor_Liljewal

Med stora fönsterpartier får kontorsplatserna mycket ljusinsläpp. Här en interiörbild med utsikt mot väster. 

Det ska vara enkelt att jobba. Och att leva. Det är två principer vi har jobbat efter när vi planerat kontoren i Kallebäcks terrasser. 

För att skapa en exklusiv känsla i fasaden har vi adderat polerad marmor. Entrérna är inramade i marmor i olika kulörer, som vi valt med inspiration från den bohuslänska graniten.

KORTA FAKTA

STATUS: Projektering

UPPDRAGSGIVARE: Wallenstam

BYGGENTREPRENAD: BRA Bygg

ÅR: 2016–22

BRUTTOAREA: ca 20 000 kvm 

Ca 13 000 kvm kontorsyta

1200 arbetsplatser

8 st våningsplan totalt

4 st våningsplan kontor

309 st parkeringsplatser

250 st cykelparkeringar

Gym i huset

PROJEKTTEAM

BYGGNADEN

Markus Bergerheim

Uppdragsansvarig

Alexander Gösta

Handläggande arkitekt

Ellen Simonsson

Medverkande arkitekt

Nicklas Windahl
Handläggande ingenjör

Elin Karlsson

Medverkande ingenjör

Christoffer Thulin
Ansvarig visualiserare

Gabriella Falk

Medverkande visualiserare

INRE MILJÖER

Linda Nilsson

Inredningsarkitekt

KONTAKT

Markus Bergerheim

0765-48 70 67
mabe@liljewall.se

bottom of page