top of page
ICA_BÃ¥lsta_3.jpg

ICA MAXI stormarknad, Bålsta

För ICA Fastigheter har vi utfört programhandling och bygglov för en ny ICA MAXI Stormarknad i Bålsta. Byggnaden finns i Lillsjöns industriområde precis vid infarten till Bålsta och granne med natursköna Lillsjön.
ICA_BÃ¥lsta_3.jpg

Igenkännings-faktor och karaktär var viktigt att fånga. Fasaduttrycket skulle vara dynamiskt och varierat. 

ICA_BÃ¥lsta_2.jpg
Image by Sander Weeteling

MED INSPIRATION FRÅN NATUREN

Det arkitektoniska konceptet skulle förmedla ICA:s profil. Visionen var att ett varierat uttryck skulle kunna uppnås genom moduler.

 

Byggnadens fasaduttryck tar sin inspiration från den angränsande naturen med ytskikt av trämönstrat kompaktlaminat i kombination med fasadkassetter av perforerad plåt med invändig belysning. Plåtens perforering har fått mönster av ekblad som virvlar sig längs byggnadens fasad. Utanför byggnaden finns även gröna planteringsytor samt uteservering.

ICA_BÃ¥lsta_1.jpg

SIKTET INSTÄLLT PÅ GULD

 

Under byggnationen har hållbarheten fått stort fokus. Målen är högt satta – siktet är inställt på att byggnaden ska certifieras med Miljöbyggnad Guld. Insatser för energieffektivisering och hållbara materialval har gjort detta möjligt. För uppvärmning och kyla har det bland annat installerats geoenergi och för bottenplattan har grön betong använts.  

fasad_nordost.jpg

Fasad mot nordost

Fasad.jpg

Fasadstudie. Genom plåtkassetter med olika mönsterperforering bildas ett dynamiskt mönster. Fasadpaneler i trä ligger sedan närmast entréerna för att addera värme och variation. 

ICA_Bålsta_Liljewall_180504.jpg

Visionsbild: ICA MAXI Supermarket, Bålsta

God arkitektur med höga hållbarhetsvärden bidrar till att  stärka ICA:s varumärke och att skapa attraktiva destinationer där människor trivs, handlar, lever och bor.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt (programhandling/bygglov)

ORT: Bålsta

UPPDRAGSGIVARE: ICA fastigheter

ÅR: 2018-2019

BRUTTOAREA (BTA): ca 6500 kvm

PROJEKTTEAM

Camilla Gyllestrand

Uppdragsansvarig arkitekt

Javier Perez Sota

Handläggande arkitekt

Hampus Larsson

Medverkande arkitekt

Olivia Thiel

Medverkande arkitekt

Johanna Brandt

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Anna Eklund

Handläggande landskapsarkitekt

My Nordström

Medverkande landskapsarkitekt

KONTAKT

Camilla Gyllestrand

0765-48 70 06
cagy@liljewall.se

bottom of page