top of page

ARKITEKTUR / INDUSTRI / KRAFTVÄRMEVERK HÖGDALEN P7

KRAFTVÄRMEVERK HÖGDALEN INFRA

Fördjupningsrarbete

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

EFFEKT

KONTAKTPERSON

FÖRDJUPAT FÖRSTUDIE

 

 

FORTUM

 

 

2010

 

 

80 MW

 

Panna 7 projektet i Högdalen med nytt kontor och nya lokaler för driftpersonalen, med verkstäder, labb och omklädning. Ambitionen var att försöka skapa ordning på en anläggning som fått växa med flera pannor och diverse stödfunktioner sedan verket byggdes på 60-talet. Det skapade trånga sektioner på sina håll med diverse logistiska problem som följd.

 

Med Panna 7 projektet öppnades möjligheter att skapa bra trafikflöden för bränsletransporter och övrig trafik. Med en flytt av kontorsbyggnaden utanför skalskyddet skapas en tydlig gräns för den tunga processverksamheten och de administrativa delarna – och det frigör värdefulla markytor för den dagliga verksamheten och vid revisionstillfällena. Gestaltningen försöker att knyta samman alla nya funktioner och bilda en tydlig identitet i den ganska så brokiga miljön med många olika stilar. Projektet stannade på ritbordet, men delar av det lever vidare idag med bland annat arbetet av en ny detaljplan som skall ge förutsättningar för att kunna utveckla Högdalenverket i framtiden. En dag kanske Panna 7 projektet blir verklighet.

bottom of page