HERRESTASKOLAN

Sveriges första massivträskola
liljewall_projketstyrning

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

 

 

PASSIVHUS (BTA)

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

JÄRFÄLLA KOMMUN

 

 

2015

 

 

CA 8 200 M2

 

 

MILJÖBYGGNAD GULD

Projektet startade som vinst i en arkitekttävling 2011 gällande en ny skola för Barkarbystaden i Järfälla kommun, norr om Stockholm. Skolan skulle innehålla en förskola för ca 100 barn och skola F-6 med ca 350 elever samt bibliotek och sporthall för stadsdelen. Under projekteringen utreddes det om det var möjligt att uppföra skolan som en massivträbyggnad, vilket Järfälla kommun önskade, och så blev det. Byggnaden omfattar totalt ca 8200 m². Till skolan hör en stor skolgård som också är planerad som en aktivitetspark tillgänglig för hela stadsdelen.

 

Liljewall arkitekter har varit arkitekt, landskapsarkitekt och storkökskonsult i projektet. Skolans tak är försett med en solcellsanläggning på 1400 m². Skolan har projekteras för att uppnå Miljöbyggnad Guld.

 

Konstruktion och gestaltning

Skolan har en form som växer och kröker sig innanför de omgivande gatorna. Byggnaden är som högst vid entrétorget väster om kvarteret där den utgör fond för den allé som löper västerut från torget. Gatufasaderna har ett yttre skal av frostat glas med ett bakomliggande bärverk av limträpelare och balkar i olika vinklar som kvällstid belyses utifrån, genom glaset. Detta ger fasaden ett varierat uttryck då den på dagen upplevs som en glasyta medan den kvällstid genom belysningen ges en tredimensionell effekt där limträet skymtar genom glaset. Alla entréer i glasfasaden är indragna och tydligt markerade genom en kraftfull färgkodning i form av en målad träpanel för att underlätta orienteringen. Där glasfasaden viker undan för entréerna övergår limträstommen till röda utvändiga stålpelare. Gårdsfasaden är också av träpanel och en limträpergola med pelare i olika kulörer löper runt hela innergården.

En byggnad som andas hållbarhet

Herrestaskolan är Sveriges första massivträskola och nästintill koldioxidneutral. Hela huset byggs med stomme, bjälklag och innerväggar av trä och är huvudsakligen i 2 våningar med en mindre del i 3 plan. Prefabricerade massivträelement utgör väggar och bjälklag. Stora spännvidder klaras med limträbalkar och pelare. Det har varit en viktig del av projektet att låta träet vara väl synligt inne i byggnaden. Alla synliga trappor och de flesta väggar kommer att ha en exponerad massivträyta som vitlaseras. Väggar med höga akustikkrav förses med en ljudabsorberande spaltpanel av trä, laserade i olika kulörer efter avdelning eller aktivitet. Skolans tak är grönt, belagt med sedum där inte den stora solcellsanläggningen breder ut sig. Solcellspanelerna är lagda i ett mönster som gör att byggnaden kan identifieras i en satellitvy.

 

På gården finns förutom två förråd en utescen med en konstruktion av limträ klädd med en fjällpanel. I kvarterets nordöstra hörn finns skolans parkering i form av ett parkeringsgarage som utformats som en del av parken genom att det täcks över med jord och vegetation vilket skapar en kuperad del av gården med möjligheter till pulkaåkning och gradängsittning.

 

En skola att vara stolt över 

Herrestaskolan utsågs till vara ett av de projekt som representerade Sverige på Sustainable Buildning (SB14) konferensen i Barcelona under oktober 2014. Skolan öppnade i januari 2016.

liljewall_utbildning
liljewall_storkök
liljewall_landskap
LARS OLAUSSON
Arkitekt
STEFAN ÖSTMAN
Arkitekt
JOHAN BRENDELÖKKEN
Ingenjör
NILS EKSTRÖM
Landskapsarkitekt
Show More

LIKNANDE PROJEKT