top of page

Herrestaskolan

Herrestaskolan i Barkabystaden i Järfälla är Sveriges första skola byggd i massivträ och har klassificerats enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad Guld. Skolan rymmer utbildningslokaler för cirka 450 elever, ett stadsdelsbibliotek och en sporthall. Dess massivträkonstruktion och solcellsanläggning gör den näst intill koldioxidneutral och självförsörjande på el.
Herrestaskolan_liljewall_01.jpg

Huset är byggt med stomme, bjälklag och innerväggar av trä. Totalt består byggnaden av 3 100 kubikmeter trä
och är så gott som koldioxidneutral. I princip hela energibehovet täcks av 1400 m² solceller som installerade på skolans gröna sedumtak. 

UPPDRAGET BÖRJADE SOM EN TÄVLING

Projektet startade som vinst i en arkitekttävling 2011 gällande en ny skola för Barkarbystaden i Järfälla kommun, norr om Stockholm. Skolan skulle innehålla en förskola för cirka 100 barn och skola F-6 med cirka 450 elever samt bibliotek och sporthall för stadsdelen. Under projekteringen utreddes det om det var möjligt att uppföra skolan som en massivträbyggnad, vilket Järfälla kommun önskade – och så blev det. Byggnaden omfattar totalt cirka 8200 kvadratmeter med en tillhörande stor skolgård som också är planerad som en aktivitetspark, tillgänglig för hela stadsdelen.

Herrestaskolan 43.jpg

Gatufasaderna har ett yttre skal av frostat glas med ett bakomliggande bärverk av limträpelare och balkar i olika vinklar som kvällstid belyses utifrån, genom glaset.

Herrestaskolan 31.jpg

EN BYGGNAD SOM ANDAS HÅLLBARHET

Det har varit en viktig del av projektet att låta träet vara väl synligt inne i byggnaden. Alla synliga trappor och de flesta väggar har en exponerad massivträyta som är vitlaserad. Väggar med höga akustikkrav har försetts med en ljudabsorberande spaltpanel av trä, laserade i olika kulörer efter avdelning eller aktivitet. 

Den stora entrétrappan har ett rum som barnen kan leka eller läsa i. Från huvudentrén når man sporthallen, biblioteket och matsalen utan att behöva komma in i skolans lokaler. På så sätt fungerar entrén som en mötesplats för stadsdelen.
 

Herrestaskolan 25.jpg
IMG_2788.JPG

Herrestaskolan har en sporthall för spel på elitnivå. Hallen är, som många andra delar av skolan, tänkt att serva hela stadsdelen och kan hyras ut kvällstid. Väggarna är helt klädda med en laserad spaltpanel. 

Herrestaskolan 26.jpg
Herrestaskolan 65.jpg

Huvudentrén är rejält indragen och de stora röda stålpelarna vandrar framför och markerar ingången. Limträstrukturen, som bär glasen, skymtas igenom glaset och bildar en tredimensionell effekt som pendlar i tydlighet över dygnet.

I filmen kan du se och höra hur skolan kom till.

SKOLGÅRD MED DETALJER AV TRÄ

Den 10 000 m² stora skolgården är utformad som en aktivitetspark tillgänglig för alla stadens invånare. På gården finns förutom två förråd en utescen med en konstruktion av limträ klädd med en fjällpanel. I kvarterets nordöstra hörn finns skolans parkering i form av ett parkeringsgarage som utformats som en del av parken genom att det täcks över med jord och vegetation, vilket skapar en kuperad del av gården med möjligheter till pulkaåkning och gradängsittning.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Järfälla kommun

BRUTTOAREA: cirka 8 200 kvadratmeter

Skolans tak är försett med en solcellsanläggning på 1400 m². 

VERKSAMHET: Förskola och skola F-6 med sammanlagt 450 elever, bibliotek och sporthall 

ORT: Barkabystaden, Järfälla

PASSIVHUS (BTA): Miljöbyggnad Guld

ÅR: 2015

PROJEKTTEAM

Lars Olausson

Arkitekt

August Orrling

Arkitekt

Stefan Östman

Arkitekt

Anna Skoglund

Medverkande arkitekt

Elisabeth Skoglund

Handläggande ingenjör

John Helmfridsson

Miljöexpert

Johan Brendelökken

Projekteringsledare

Mattis Dahlberg

Storkökskonsult

Nils Ekström

Landskapsarkitekt

Christoffer Thulin

Visualisering

Karl-Johan Bexér

Visualisering

KONTAKT

Johan Brendelökken

Ingenjör/ projketeringsledare

0765-48 70 32

jobr@liljewall.se

bottom of page