top of page
06 Fasad_Hedin Bil_Foto Anna Kristinsdottir_mindre.jpg

Hedin Group HK

Kontor för Hedin Group / Mölndal

Det nya huvudkontorets skarpa metallfasad accentuerar dynamik och teknisk precision och har formats som en reaktion på det omgivande intensiva trafiklandskapet – en byggnad att uppleva i rörelse. Insidan kontrasterar och välkomnar med en mjukt formad miljö där den öppna entréhallenbjuder in till sociala möten och moderna arbetsplatser. Här finns även restaurang, hörsal, konferensavdelning och gym.

Hedin Bil_Foto Anna Kristinsdottir_230817_01.jpg

Utsidans skulpturala form följer med in i de publika rummen med ytor av perforerad plåt, glas och laserat trä i mörka kulörer. Den inre miljön kompletteras med varma element av koppar och läder, vilket skapar en ombonad känsla, samtidigt som det står i kontrast till det strama skalet. 

DET STARTADE SOM ETT FAMILJEFÖRETAG

Den nya kontorsbyggnaden accentuerar rörelse, elegans och dynamik och understryker företagsidentiteten hos en firma som idag utgör Nordens största koncern för fordon och fordonstjänster. Familjeföretaget Hedin Bil grundades 1985 och dess huvudverksamhet är försäljning av bilar för ett stort antal varumärken inklusive eftermarknad, service och underhåll. I det nya huvudkontoret samlas tidigare utspridda avdelningar under ett och samma tak och blir en viktig social mötesplats för hela koncernen.

05 Fasad_Hedin Bil_Foto Anna Kristinsdottir.jpg

Bilen är en symbol för frihet och mobilitet och volymens oregelbundnageometri, med både vinklar och krökta former, understrykerkänslan av rörelse när man betraktar byggnaden från avstånd. De oregelbundet och dynamiskt placerade fönstren förstärker känslan avatt inget är stillastående.

Gestaltningen av väg och landskap har på liknande sätt utformats med en chikan-liknande vägsträckning med inspiration från racingvärlden. Markens grafiska inordning understryker ett ortogonalt rutnät som låter byggnadens dynamiska form framträda och skulpturträdgårdens linjära formklippta häckar inramar restaurangens serveringsytor.

Hedin Bil_Foto Anna Kristinsdottir_230817_02.jpg
Hedin Bil_Foto Anna Kristinsdottir_230817_04.jpg

Hjärtat i byggnaden är entréhallen. Här flödar ljus från flera olika riktningar, vilket skapar ett spännande rum som varierar under dagens lopp. Den centralt placerade skulpturala trappan, tillsammans med tiltade väggar betonar känslan av rörelse även interiört. Materialvalen kännetecknas av reflekterande metall i kombination med mjuka texturer och kulörer och förmedlar samma kvalitativa materialitet som interiören hos en bil.

Entréhallen har också en stor betydelse som den sociala mötesplatsen hos företaget. I rummet ryms café, lobby och platser för spontana nedslag. Här finns även de sociala verksamheterna såsom restaurang, gym och lunchrum. När medarbetarna sedan rör sig upp i trappan så upplever man entrérummet från fler olika vinklar och får intressanta inblickar i byggnadens anslutande rum som exempelvis hörsal och konferensrum.

Hedin Bil_Foto Anna Kristinsdottir_230817_05.jpg

Från entrérummet rör man sig sedan in i mer traditionella kontorsytor med en kombination av öppna landskap och mindre kontorsrum. Här gör sig fasaden med de oregelbundet placerade fönstren sig tydligt påmind. Det varierade och dynamiska ljusinfallet gör att inget rum är det andra likt och de olika fönsterplaceringarna ger spännande utblickar från såväl stående som sittande position. Byggnadens form och uttryck av ständig rörelse blir på det här sättet framträdande, från den skulpturala utsidan in till minsta kontorsrum. Dess variation skapar en varierad och stimulerande arbetsmiljö tillika ett representativt huvudkontor.

13 Fasad_Hedin Bil_Foto Anna Kristinsdottir_mindre.jpg
08 Fasad_Hedin Bil_Foto Anna Kristinsdottir.jpg
Bilen är en symbol för frihet och mobilitet och volymens oregelbundnageometri, med både vinklar och krökta former, understrykerkänslan av rörelse när man betraktar byggnaden från avstånd.

KORTA FAKTA

LILJEWALL: Arkitekt

KROOK & TJÄDER: Inredningsarkitekt

PROJEKTNAMN: Hedin Group HK

UPPDRAG: Nybyggnad av kontorsbyggnad

KUND: Tuve Bygg AB

ORT: Mölndal 

ÅR: 2019-2021

BRUTTOAREA (BTA): ca 14 500 kvadratmeter

PROJEKTTEAM

Tomas Hagp

Uppdragsansvarig

Jonas Bergström

Uppdragsledare

Maria Johansson

Handläggande arkitekt

Albert Chen

Handläggande ingenjör

Annette Peterson

Inredningsarkitekt

Katarina Söderström

Inredningsarkitekt

Annelie Sundquist

Tillgänglighetsansvarig

Tobias Weyand

Medverkande arkitekt

Fredrik Carlsson

Medverkande ingenjör

Therese Engblom

Medverkande ingenjör

Nicklas Windahl

Medverkande ingenjör

Ivan Vinthagen

Medverkande praktikantarkitekt

Sandra Isaksson

Medverkande ingenjör

Calle Hellberg

Medverkande arkitekt

Arnes Alic

Medverkande ingenjör

Frans Gillberg

Medverkande landskapsarkitekt

Karl-Johan Bexer

Visualisering

Christoffer Thulin

Visualisering

Mattias Hammerman

Visualisering

KONTAKT

Tomas Hago

Uppdragsansvarig

0765-48 70 30

toha@liljewall.se

Maria Johansson

Handläggande Arkitekt

0703-78 84 20

majo@liljewall.se

bottom of page