top of page

ARKITEKTUR / INDUSTRI / KRAFTVÄRMEVERK HAMMARBYHAMNEN

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

EFFEKT

KONTAKTPERSON

FÖRSTUDIE OCH BYGGLOV

 

 

FORTUM

 

 

2012

 

 

100/160 MW

 

liljewall_industri

KRAFTVÄRMEVERK HAMMARBYHAMNEN

En sammanhängande anläggning i ljusa material

Ett Pelletseldat kraftvärmeverk mitt i staden – en knivig uppgift som kräver stor omsorg, inte bara gestaltningsmässigt. Stor hänsyn behöver tas till trafikrörelser med lastbilar, bränsletransporter med båt, brand, explosionsrisker och inte minst buller.

 

Uppgiften var att skapa en tillbyggnad till den befintliga och fantastiskt eleganta anläggningen, Hammarbyverket. Tillbyggnaden skulle passa som komplement till det nya med så få störande element som möjligt mot den planerade bebyggelsen runt om. Vi valde att anpassa skala och materialitet på huvudbyggnaden likt den befintliga anläggningen och hantera komplementbyggnaderna, en ny transportör för bränslet och de nya bränslesilos för bränslelagring i samma anda. Resultatet blev en sammanhängande anläggning i fina ljusa material. Projektet vilar dessvärre och framtiden för genomförande är högst oviss.

MISSA INTE

bottom of page