top of page
GoCoLiving_KvarterB_Liljewall_FINAL_211220.jpg

GoCo Health Innovation City

 

Hyresrätter & forskarbostäder / Mölndal

I Mölndal direkt söder om Göteborg växer det fram
ett innovationskluster med fokus på hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster. Klustret kallas för GoCo Health Innovation City och var en gång i tiden Åbros industriområde. Idag är det ett område som består av verkstäder, kontor, handel och forskningslokaler. För Balder har Liljewall gjort det vinnande tävlingsbidraget i parallella uppdrag – att utveckla ett av bostadskvarteren innehållande hyresrätter och forskarbostäder. 
Laboratory Scientist
Arkitekturen främjar en hållbar livsstil. Den talar även till våra sinnen med material som man vill ta på, gå barfota på och känna doften av. Vår ambition och önskan är att skapa förutsättningar för allt det.
Pink Flower
Image by Brooke Cagle

NYA BOSTÄDER I INNOVATIONSKLUSTRET

Åbros gamla industriområde håller på att omvandlas till ett nytt innovationskluster som ska accelerera svensk hälsoinnovation genom att skapa nya möten, innovationer och samarbeten. Här finns idag verkstäder, kontor, handel och forskningslokaler. Flera företag har etablerat sig här, den större aktören är AstraZeneca och dess forskningsverksamhet. I den nya stadsdelen, som fått namnet GoCo Health Innovation City, ska det nu byggas tre bostadskvarter varav det här är ett av dem, som resultatet av en vinst i parallella uppdrag. Bostäderna som ska byggas kommer göra det möjligt för gästforskare, anställda och andra som GoCo attraherar att bo centralt av området. Olika lägenhetsstorlekar skapar förutsättningar för en blandning av människor i olika livssituationer i området. Med lokaler i bottenplan, som förutom att de passar olika typer av verksamheter även kan göras om till lägenheter eller co-workingspace, blir det ett levande och socialt kvarter. 

VOLYMSTUDIE

Kvarteret har ett varierat taklandskap och fasadmaterial av natursten, tegel, slammat tegel, skiffer och trä som åldras värdigt över tid. Levande gaturum och en inbjudande innergård uppmuntrar de boende och besökare att träffas och umgås. Utformningen av bostadsområdet ska även uppmuntra boende och besökare till en aktiv livsstil. Volymstudien är från det ursprungliga tävlingsförslaget, kan komma att förändras. 

Namnlöst-8.png

LEVANDE BOTTENVÅNINGAR OCH PLATSBILDNINGAR

I bottenvåningarna finns plats för verksamheter såsom caféer, restauranger, butiker och coworking. Det finns även utrymme för cykelverkstad, återvinning och entrélounger.

Namnlöst-7.png

ENERGIEFFEKTIVITET

Husens utformning ger både ett spännande taklandskap och möjliggör att man kan ha solceller i sydvästligt läge.

Namnlöst-5.png

KVARTERETS UTFORMNING

Kvarteret trappar ned mot söder för att ge en ljus och fin innergård. Hörnlägena, längs med områdets gångstråk, är naturliga mötesplatser.

Namnlöst-6.png

TAKTERRASSER OCH AKTIVA TRAPPHUS

Utformningen med generösa, ljusa trapphus och kvarterets halvslutna form främjar rörelse upp och genom kvarteret. Takterrassen med träningsmöjligheter och gårdens odlingar bjuder in till möten mellan grannar.

BOSTADSGÅRDEN UPPMUNTRAR SOCIAL SAMVERKAN

Gården har ytor för både avkoppling och aktivitet, odling eller spel eller bara för att slå sig ner och njuta av vårsolen. Centralt på gården finns en torgyta med växthus som fungerar som gårdens naturliga samlingsplats. Här finns odlingsmöjligheter och ytor att duka upp till fest. I anslutning till torgytan finns en grillplats med en skönt skuggande pergola.

1_150A3.jpg

Bostadsgården är utformad till att vara en frodig och rofylld gård med plats för umgänge och sociala interaktioner.

Det ska vara lätt att göra rätt. Det gäller inte minst för ett sunt och hållbart levnadssätt. Trapphusen, entréloungerna och gårdarna bjuder in till ett aktivt och socialt sammanhang.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Vinst i parallella uppdrag

BOSTADSKVARTER: 167 hyresrätter varav en femtedel är forskarbostäder. 

UPPDRAGSGIVARE: Balder

ORT: Mölndal

ÅR: 2021

PROJEKTTEAM

Per-Henrik Johansson

Arkitekt

Michael Ghersetti

Arkitekt

Emelie Ljungqvist

Arkitekt

Rebecca Eriksson

Landskapsarkitekt

Salomon Berg

Arkitekt

Seif Kadhim

Arkitektpraktikant

KONTAKT

Michael Ghersetti

0737 03 72 24

migh@liljewall.se

bottom of page