ARKITEKTUR / INDUSTRI  / BIOGASANLÄGGNING GOBIGAS STEG 2

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

REFERENSBLAD

TÄVLINGSFÖRSLAG

 

 

GÖTEBORG ENERGI AB

 

 

2010

liljewall_industri

BIOGASANLÄGGNING GOBIGAS STEG 2

Kraftfull utveckling

Vårt förslag i ett parallellt uppdrag till etapp 2 av Gobigasprojektet i Göteborg. Den arkitektoniska ambitionen och utmaningen var att skapa en så smäcker och låg anläggning som möjligt med få och tydliga byggnadskroppar som skulle komplettera siluetten av Göteborg.

 

Det enda som fick lov att sticka upp ovanför horisonten var de runda glasade pannbyggnaderna. Bränslehanteringen och silobyggnaderna för lagring av bränsle gavs en omsorgsfull gestaltning, långt ifrån de klassiska silobyggnaderna med cirkulära takhuvar. Anläggningen skulle bli väl synlig från strandpromenaden utmed Röda sten och Klippanområdet, varav en mer stadsmässig karaktär var att föredra. Processens flöden gestaltades tydligt med transportband klädda med profilglas upplysta på kvällen. Allt arrangerat i prydliga raka stråk.

BJARNI INGVASON
TOMAS HAGO
FREDRIK LÖVENBERG
MARKUS BERGERHEIM
Show More

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR