top of page
GÅRDSTEN_KONTORET_liljewall_200909.jpg

Gårdstensbostäders huvudkontor

Kontor / Göteborg

Gårdsten växer och det behövs en tydlig samlingspunkt som väver samman stadsdelen. Med sitt strategiska läge vid torget, mitt i centrum kommer Gårdstensbostäders nya kontor att bli en central mötesplats för alla.

GÅRDSTEN_KONTORET_HÖRNET_200916.jpg

Gårdstensbostäder är ett kommunalt bostadsbolag som genom stort engagemang och innovativa åtgärder har lyckats vända ett av Sveriges mest nedgångna miljonprogramsområden till en stadsdel med ökande befolkning och framtidstro. 

SOCIAL HÅLLBARHET VIKTIGAST

En av nycklarna till framgången i Gårdsten har varit närheten mellan Gårdstensbostäder till de boende för att lättare kunna identifiera och möta deras behov. Närhet är också det som har varit viktigast i konceptet för byggnaden. Genom sin transparenta fasad mot torget suddas gränser ut och byggnaden öppnas upp och bjuder in till möten.  Ytor där folk samlas ligger väl synliga utifrån så att liv och rörelse bakom fasaden bidrar till att aktivera torget. I entrén finns en öppning till våningen ovan för att skapa kontakt mellan verksamheten och besökande. Här finns även ytor för utställningar och andra evenemang.  

 

Större delen av fasaderna består av en värmebehandlad träpanel. Trä valdes för att det är ett hållbart material som förmedlar en känsla av värme och skapar ett välkommet tillägg bland miljonprogrammets betongfasader.

 

Invändigt har material och kulörer valts för att skapa en välkomnande och tillåtande miljö. Betong, plywood och linoleum är genomgående i byggnaden. Materialen är robusta och åldras på ett vackert sätt. Det gröna linoleumgolvet samspelar med träfasaden och understryker hållbarheten i projektet.
 

Ambitionen var att skapa
en plats som främjar närheten mellan de boende i Gårdsten och närheten till kontorets medarbetare.

Området Gårdsten byggdes under åren 1969–72 och har på många sätt blivit sinnebilden för miljonprogrammets byggande, inte minst i Göteborg. Liljewall har varit delaktiga i förnyelsearbetet av Östra Gårdsten sedan år 2000 på uppdrag av just Gårdstensbostäder.

DSC02595_2.jpg

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Gårdstensbostäders huvudkontor

UPPDRAG: Nybyggnad av kontorsbyggnad.

KUND: Gårdstensbostäder AB

ORT: Göteborg

ÅR: 2019-2022

BRUTTOAREA (BTA): 1200 kvadratmeter

SKEDE: Förstudie, programhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling 

PROJEKTTEAM

Laura Stål

Uppdragsansvarig

Philipp Westman

Handläggande arkitekt

Andreas Johansson

Landskapsarkitekt

 

Nicklas Windahl

Byggnadsingenjör

Alexandra Le Hir

Medverkande arkitekt

Ida Natanaelsson

Projektstyrning

KONTAKT

Laura Stål

Uppdragsansvarig

0765-48 70 80

last@liljewall.se

bottom of page