GÅRDSTEN_KONTORET_liljewall_200909.jpg

Gårdstensbostäders huvudkontor

Kontor / Göteborg

Allt eftersom att Gårdsten växer behövs en samlingspunkt som väver samman området och ger det mer av en stadskaraktär. Det nya kontorshuset blir en välkomnande mötesplats i det nya centrum som nu skapas i samband med stadutvecklingsprojektet i Gårdsten.

GÅRDSTEN_KONTORET_HÖRNET_200916.jpg

Gårdstensbostäder är en långsiktig förvaltare. Genom sitt mångåriga och innovativa engagemang i Gårdsten togs området bort från polisens lista över särskilt utsatta områden 2019. Programhandlingen för det nya huvudkontoret inleddes under samma period och 2022 står huset klart mitt i Gårdstens nya centrum, tillgänglig för alla.

SOCIAL HÅLLBARHET VIKTIGAST

Som en del av visionen Gårdsten 2025 får Gårdstens centrum en ny utformning. I omvandlingen ingår inte enbart utveckling av nya bostäder utan även kommersiella lokaler som utbyggd galleria, nybyggd restaurang samt det kontor som ska husera Gårdstensbostäders egna verksamhet.

 

Social hållbarhet genomsyrar projektet genom att huset är inom räckhåll för de boende. Med sin upplevda transparens mot torgets yta och mobilitetskommunikation ska husets fasad sudda ut gränserna och uppmuntra till naturliga möten. Öppna disponibla ytor i entréplan inhyser utställningshall samt reception för besökande som välkomnas in genom stora transparenta glaspartier. Dessa partier är lika inbjudande på övre plan där man från torget får en inblick i verksamhetens ytor.

Gestaltningen präglas av stor omsorg genom den fasad i värmebehandlad furu som ska ge ett ombonat och välkomnande uttryck. Den karaktäristiska träfasaden omsluter husets synliga sidor i vertikala led och möts upp av en kuperad torgyta som skapar överraskande möten runt varje hörn. Man orienterar sig enkelt genom sockelvåningens distinkta indelning som harmoniserar med de övriga våningarnas mer strukturerade systematik. Balkongerna skapar värde genom att på ett anspråkslöst knyta an till torget.

Ambitionen var att redan från start skapa en tillåtande och
välkomnande plats för boende i Gårdsten såväl som kontorets medarbetare.

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Gårdsten huvudkontor

UPPDRAG: Nybyggnad av kontorsbyggnad.

KUND: Gårdstensbostäder AB

ORT: Göteborg

ÅR: 2019-2022

BRUTTOAREA (BTA): 

SKEDE: Förstudie, programhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling 

PROJEKTTEAM

Laura Stål

Uppdragsansvarig

Philipp Westman Johansson

Handläggande arkitekt

Andreas Johansson

Landskapsarkitekt

 

Nicklas Windahl

Arkitekt

Alexandra Le Hir

Arkitekt

Ida Natanaelsson

Arkitekt

KONTAKT

Laura Stål

Uppdragsansvarig

0765-48 70 80

last@liljewall.se