top of page
Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (54).jpg

Förslövs skola

Ombyggnad skola / Förslöv

Skolan ligger idylliskt mitt i byn Förslöv, vid kanten av en bokskog på Hallandsåsens bördiga södra sida. Här resulterade uppdraget att ge eleverna i årskurs F-6 ändamålsenliga lokaler genom en tillbyggnad efter Liljewalls förstudie i ett omtag för hela skolområdet. Den nya skolbyggnaden placerades för att och knyta samman skolans bevarade äldre byggnader till en helhet där även befintligt har uppdaterats interiört och exteriört med renovering. 
Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (44).jpg

Skolans insida präglas av hållbara och slitstarka material, som väggar klädda i träpanel. Undervisningsytornahar en neutral färgpalett med inslag av röda toner dom samspelar med exteriören.

Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (22).jpg
Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (23).jpg

TRYGGHET, KONTINUITET OCH LÅNGSIKTIGHET

På Förslövs skola går eleverna hela skolgången, från årskurs F till 9. Skolan har vuxit i olika etapper med byggnader i ett plan från 1968 och 1997. I januari 2017 påbörjade Liljewall en förstudie om hur en tillbyggnad av skolan lämpligast kunde ge eleverna i årskurs F–6 nya ändamålsenliga lokaler. Resultatet visade att hela skolområdet behövde ses över och delar av byggnaderna var i ett så dåligt skick att renovering inte ansågs möjlig. Det innebar en bearbetning av både gammalt och nytt och mycket engagemang lades i hur befintliga lokaler bäst skulle nyttjas på bästa sätt.

 

Projektet är utfört i samverkan med skolans ledning, pedagoger, elever, föräldrar samt politiker och tjänstemän från Båstads kommun. Ledord som man enades kring tidigt och som kom att ligga till grund för arbetet med skolans utformning var trygghet, kontinuitet och långsiktighet. Liljewall var arkitekt från första skiss till systemhandling varpå Karin Petterssons Arkitektbyrå AB tog vid för bygghandlingen av nybyggnationen och Liljewall utförde bygghandlingar för ombyggnationen. 

Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (39).jpg
Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (37).jpg

Skolans nav är gradängen som badar i ljus från taklanterniner. Sittnischer klädda i textil och akustisk träpanel är strategisk utplacerade i både kapprum och hemvister. Ett pedagogiskt kök och en gradäng som anpassats i utformning efter elevernas åldrar med inbyggd förvaring för skolmaterial är centralt placerade i hemvisterna. 

Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (18) 2.jpg
DSC00621.jpg

 Solavskärmningen mot söder varierar i olika färger som ett lövverk som skuggar, är en hint till den närliggande skogen. Gårdsrummen har bearbetats med indelningar som ger såväl lugna som aktiva zoner. Vistelseytor för elever och personal är orienterad mot skolgårdssidan som nu är nu en trygg plats med ett sammanhållet större gårdsrum som vänder sig mot skogen och intilliggande förskola. Mycket av den befintliga topografin har återanvänts och aktiveras med hjälp av en ny amfiteater, plantering av fler nya träd och det nya uteklassrummet som tillkommit mot skogssidan.

Skolan blev en helhet genom att möta de olika tidsepokerna på ett värdigt sätt och samtidigt skapa en för vår tid typisk skolbyggnad  för modern pedagogik.

Den nya byggnaden har fått ett genomgående monokromt uttryck med rött tak och röd tegelfasad samt röda detaljer för dörrar, fönster och takavvattning. Format och kulör på teglet är detsamma som tegeldetaljerna i byggnaden från 1997.

Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (12).jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt våren 2021

UPPDRAGSGIVARE: Skurups kommun
ENTREPRENÖR:  Byggmästar’n i Skåne OCH BAB Bygg AB

ÅR: 2017-2019

LILJEWALL:  Förstudie till systemhandling av den nya skolbyggnaden, ombyggnation av befintliga byggnader samt inredning och landskap samt bygghandlingar för ombyggnationen

KARIN PETTERSSONS ARKITEKTBYRÅ: Bygghandlingar för nybyggnationen

PROJEKTTEAM

Stefan Östman
Uppdragsansvarig

Frida Öhlin
Handläggande arkitekt

Åsa Larsson
Handläggande ingenjör

Frans Gillberg

Landskapsarkitekt

Emma Karlsmark Elfstrand

Fotograf

KONTAKT

Frida Öhlin

0765 01 71 48
froh@liljewall.se

bottom of page