top of page

PROJEKT / LANDSKAP / FARSTA GRUNDSKOLA

FARSTA GRUNDSKOLA

Med fokus på lek och rörelse

Farsta grundskola som ligger söder om Stockholms innerstad invigdes i september 2017. Tidigare var det ett gymnasium som vid renoveringen gjordes om till en grundskola. Utformningen av skolgården har skett i dialog med lärare och elever, där den tidigare tomma asfaltsytan förändrats till en plats för lek, rörelse och samlingar.

 

Cirklar är ett genomgående tema på skolgården och skapar på ett enkelt sätt olika zoneringar och funktioner för de många barn som använder skolgården varje dag. Stora gamla träd har bevarats på gården, under vilka det finns samlingsplatser med stockar att sitta på. Under träden har asfalten ersatts av stenmjöl som möjliggör att regnvattnet infiltreras ner till trädens rötter.

Multifunktionell landskapsarkitektur

Skolans fokusområden på musik, teater och sport ligger till grund för den multifunktionella plats som utformats på mittengården. Där kan eleverna ha samlingar, spela bollsporter eller uppträda för varandra. Platsen är en nedsänkt yta och kommer därför även kunna hålla regnvatten vid större regn. Den multifunktionella platsen, tillsammans med de pedagogiska ytorna för matematik och sport, ger stor möjlighet till utomhusundervisning. Längs fasaderna är en prickad 200 meters löpbana markerad. Innergården ger möjlighet till grupparbeten utomhus och ligger i förbindelse med den stora teatersalen. Innergården är tänkt att kunna fungera som en utomhusfoajé vid föreställningar eller tillställningar på skolan.

 

Skolan har fått ett eget Globträd på gården. Globträdet är en ideell organisation som samarbetar med FN och UNICEF för att främja barn och ungas rättigheter till demokratiska mötesplatser. Globträdet är tänkt att fungera som en samlingsplats där eleverna ska kunna samlas och diskutera kring beslut som fattas på skolan.

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

ÅR

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

 

SISAB

 

 

2017

 

bottom of page