top of page

En möbel tar form

#3

Till Kunskapshuset i Gällivare har vi formgivit en platsspecifik sittmöbel. Det är en bänk som genom sitt flexibla modulsystem lätt kan sammankopplas till ett myller av sittplatser. Möbeln har inspirerats av den norrländska skogen och det samiska mönster som legat till grund för den övergripande gestaltningen av skolan. En bit furu som målas röd. Det behöver inte vara svårare än så.

I nära samarbete med möbelproducenten Nola och beställare har vi tillsammans ritat en produkt som tydligt kopplar an till vår arkitektur, tradition, hantverk och teknik.

EN STADIG BÄNK I LIMTRÄ

Inspirationen vid skapandet av Kunskapshuset har hämtats från den norrländska floran och samisk mönsterkultur. Inom projektet ville vi även skapa en sittmöbel med stort symbolvärde som skulle överensstämma med byggnadens övergripande karaktär.

 

Efter en hel del skissande låg till slut ett färdigt resultat på ritbordet – en stadig bänk i limträ och ett tillhörande bord med stålfötter färgsatt i samma djupröda nyans som skolans fasad.

Kunskapshuset Gällivare, Liljewall
 Efter flera tester där olika kulörer matchades till de tilltänkta gråa betonggolven föll valet på ett monokromt uttryck i djuprött. En enhetlig färgsättning i alla detaljer gav ett starkt intryck mot de övriga materialen såväl inomhus som utomhus.

FLEXIBELT MODULSYSTEM

Sittbänkarna har inspirerats av den norrländska skogen och det samiska mönster som legat till grund för den övergripande gestaltningen. Bänken levereras som solitär men kan utefter behov, genom sitt flexibla modulsystem, sammankopplas till långa, horisontella pjäser. Kombinerade kan man likna dem vid fallna stockar eller torrfuror som landar på varandra och bildar en avlång, sicksackformad helhet. Bänken går att snurra och ändra i sin komposition utefter platsens förutsättningar. 

Det här är ett projekt som präglas av tydlighet och omtanke, från det stora till det lilla. Här har alla delar behandlats med omsorg – vilket ger en karaktärsfull helhet. 

11528900_Gallivare_Cam_TRASHCAN_Liljewal

Utöver bänkarna föreslogs även idéer och skisser på djupröda monokroma papperskorgar i stål både för inom- och utomhusbruk.

Kunskapshuset_Foto_Anders-Bobert--9.jpg

ETT SAMARBETE MED DESIGN I FOKUS

Kunskapshuset

Den djupröda träskolan norr om polcirkeln, mitt i centrala Gällivare, har hämtat inspiration från den norrländska floran och samisk mönsterkultur som bearbetats i nära samarbete med lokala samiska konstnärer. Skolan invigdes i oktober 2020. 

 

KORTA FAKTA

UPPDRAGSGIVARE: Gällivare kommun

ÅR: 2018

Kunskapshuset öppnar hösten 2020

PRODUCENT: Nola

FORMGIVNING

Jonas Hermansson

Arkitekt

KONTAKT

Jonas Hermansson

0708-32 09 08
joher@liljewall.se

Jubileumsåret 2020

Det här projektet är den tredje av våra 40 skildringar om arkitektur som vi kommer att publicera under året. Det är nämligen ett speciellt år för oss då Liljewall firar 40 år i branschen.  

bottom of page