_MG_6069_RET_webb.jpg

Elinelundsskolan

Mitt i en framväxande ny stadsdel i Malmös södra område belägen mellan Limhamn och Hyllie får den nya skolan en spännande placering med ett naturnära läge intill det stora kalkbrottet. Detaljer som fossil av haj och krokodil plockas upp i utformningen av skolgården med träfigurer att gräva fram i sandlådan – en fin flirt till kalkbrottet och dess lämningar.

Elinelundsskolan är en flexibel, modern och trygg skola med plats för kreativt lärande.

72421853_2665979526801740_71832279022787

UPPDRAGET

Mitt emellan Limhamn och Hyllie, där Malmö Arena, Emporia, Hyllie station och hotell trängs ligger det mer rofyllda området Elinelunds sommarstad, precis intill Limhamns gamla kalkbrott. På uppdrag av Malmö stad har vi ritat de nya områdets skola som så småningom ska att omfatta en verksamhet för 630 elever i årskurserna F-9. Under skolans första år delas lokalerna med Djupadalsskolan och drivs i Djupadalsskolans regi. 

74781390_2665979443468415_32278315397231

Eleverna är fördelade på tre våningsplan som möts i byggnadens centrala entréhall – ett spännande rum som kan användas för uppträdanden, filmvisning eller en fika från caféet.

DEN HJÄRNSMARTA SKOLAN

Genom en medveten utformning av rummen i fråga om takhöjd, ljud, ljus, material och variation i möblering för olika typer av lärsituationer har skolan gestaltats utifrån de senaste rönen inom hjärnforskning och pedagogik. Det innefattar både befästning av kunskap och möjlighet att utveckla varje individs kreativitet. Viktigt att förstå är hur dessa lärsituationer skiljer sig åt samt vilka krav det ställer på hur vi utformar det lärande rummet. Det innebär också att byggnaden talar ett tydligt språk för hur rummen ska användas, hur vi orienterar oss men också att vi känner oss trygga och avslappnade i de miljöer vi vistas i.

På skolgården kan eleverna gräva fram träfigurer i sandlådan som har formen av fossiler av haj och krokodil – en fin flirt till kalkbrottet och dess lämningar. 

_MG_6068_webb.jpg

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Elinelundsskolan

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSTYP: Nybyggnad

UPPDRAGSGIVARE: Malmö Stad

ORT: Malmö

OMRÅDE: Limhamn

STORLEK (BTA): ca 15 500 kvadratmeter

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad Silver

ÅR: 2019

PROJEKTTEAM

Stefan Östman

Uppdragsansvarig

Calle Melin

Handläggande arkitekt

Elisabeth Skoglund

Handläggande ingenjör

Sandra Isaksson

Medverkande ingenjör

KONTAKT

Stefan Östman

Uppdragsansvarig 

0706-53 60 73
stos@liljewall.se