top of page

ARKITEKTUR / INDUSTRI / KRAFTVÄRMEVERK DÅVA

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

EFFEKT

REFERENSBLAD

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

UMEÅ ENERGI AB

 

 

2007-2010

 

 

75 MW FJÄRRVÄRME

30 MW EL

 

liljewall_industri

KRAFTVÄRMEVERK DÅVA

Värmande snölykta

I anslutning till en befintlig avfallseldadanläggning byggdes en ny biobränsleeldadpanna. Byggnationen av den nyaanläggningen påbörjades under sommaren2007. Investeringskostnad ca 900 miljoner kronor. Anläggningens design skall föra tankarna till en snölykta som ger ett värmande sken från insidan. Värmeproduktion = 360 GWh/år. Elproduktion = 180 GWh/år.

UTVALDA PROJEKT

bottom of page