top of page

Carl Grimbergsgatan

Varsamt underhåll

Vårt uppdrag som projektledare är att stödja Robert Dicksons stiftelse med totalt underhåll inklusive grundförstärkning av befintliga fastigheter utmed Carl Grimbergsgatan.

 

Byggnadsprojektet avser 10 lamellhus om 88 lägenheter. Byggnaderna är från ca 1870 talet och ingår i Göteborgs Stads bevarandekrav. Inom ramen för uppdraget arbetar även våra arkitekter inom kulturmiljöer.

STATUS

 

UPPDRAGSTYP

 

UPPDRAGSGIVARE

 

ÅR

KONTAKTPERSON

2019- PÅGÅENDE

PROJEKTLEDNING, KA, LANDSKAP, ARKITEKT

ROBERT DICKSONS STIFTELSE

2019-PÅGÅENDE

 

bottom of page