BURLÖVSBADET_Liljewall_191014.jpg

Burlövsbadet

Burlövs nya badhus kommer få en central roll i det nya området Kronetorpstaden, strax norr om Malmö. När allt är på plats kommer det kunna ta emot 200 000 badgäster varje år. Byggnaden har en industriell karaktär som kopplar an till områdets historia och ger badhuset en lång livstid. Det nya badhuset kommer att ha moderna och miljövänliga tekniska lösningar, vilket ger låga drift- och förbrukningskostnader. Burlövsbadet ska bli ett inkluderande badhus med stort fokus på tillgänglighet och olika människors personers behov – här ska alla känna sig välkomna. 

burlöv_bild_02-02_tegelsten_röd.jpg

Inspiration till byggnadens gestaltning är hämtad från Burlövs gamla sockerbruk med dess starka industriella prägel och stora volymer – där form följer funktion. Fasadens tegel kommer hålla över lång tid och kräver minimalt underhåll.

burlöv_bild_01_arlöv_sockerbruk.jpg

Nya Burlövsbadet är den första delen av nya Kronetorpstaden som kommer att bygga ihop Arlöv med Åkarp, strax norr om Malmö. Badet byggs nära den nya pendeltågsstationen, på mark bredvid kommunens nuvarande badhus. Burlövs aktiva simklubb hartillsammans med kommunen varit delaktiga i utformningen av den nya simhallen, som man hoppas ska bli en viktig och levande mötesplats i Burlöv.

Vi har skapat rum med hög komfort och säkerhet, bra akustik, ljusinsläpp, hygien och översikt. Hållbar detaljering ger badhuset en lång livstid och minimalt underhåll. Exempelvis har vi använt 100% återvinningsbara klinkerplattor inne i byggnaden.  

burlöv_diagram_01_stad.jpg

KVARTERET

Badhuset blir hjärtat i det nya kvarteret.

burlöv_diagram_03_volym.jpg

BYGGNADSKLOSSAR

Byggnaden kan delas in i byggnadsklossar där varje kloss har en egen funktion och identitet. Entréklossens rumsbildning har en tydlig hierarki.

burlöv_diagram_02_siktlinjer.jpg

BASSÄNGERNA

Alla bassängrum är kopplade med varandra direkt eller indirekt och har vyer mot parken.

burlöv_diagram_04_accent.jpg

ACCENTFÄRGER

Starka och färgglada accent återkommer genom interiören.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Nybyggnad

STATUS: Bygghandling

UPPDRAGSGIVARE: NCC

Burlövs kommun i partneringsamarbete med NCC

ORT: Burlöv

ÅR: 2017–2021

BRUTTOAREA (BTA): ca 9 550 kvm

BASSÄNGER: 50-metersbassäng, undervisningsbassäng, multibassäng, barnbassäng

ÖVRIGT: Gym, café

PROJEKTTEAM

Calle Hellberg

Uppdragsansvarig arkitekt

 

Johan Holst

Handläggande ingenjör

 

Jetske Brömer

Medverkande arkitekt

Enaam Jaris

Medverkande arkitekt

Arnes Alic

Medverkande ingenjör

KONTAKT

Calle Hellberg

0765-48 70 46

cahe@liljewall.se