top of page

Kryddhyllan, Gårdsten

132 nya hyresrätter

Nybyggnad av flerfamiljshus; 3 punkthus om totalt 132 lägenheter på Kryddhyllan i anslutning till Kaneltorget i Västra Gårdsten. 

Byggnaderna är utförda för låg energianvändning med bland annat solfångare och batterilagring. 


Produktionen är färdigställd. Inflyttning skedde under våren 2018.

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE
 

UPPDRAGSTYP

 

 

ÅR

KONTAKTPERSONER

 PROJEKTERING OCH PRODUKTION

ROBERT DICKSONS STIFTELSE

 

LANDSKAP, PROJEKTLEDNING, VISUALISERING

2018

 

 

bottom of page