top of page

BJÖRKRIS, KUNGSBACKA

Organiskt och lekfullt
liljewall_projketstyrning

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

KUNGSBACKA KOMMUN

TAGE & SÖNER

 

 

2012

 

 

CA 4 000 M2

I den nya stadsdelen Björkris i Kungsbacka var kommunens ambition att skapa en förskola/skola med hög kvalitet med en tydlig arkitektonisk identitet utifrån det gestaltningsprogram som tagits fram för området. Liljewall arkitekter blev efter ett parallellt uppdrag utvalt att rita den nya skolbyggnaden som rymmer 5 st förskoleavdelningar och skola för ca 150 elever F-5.

 

Byggnaden är i två plan och har en mer stadsmässig karaktär mot de omgivande lokalgatorna och ett organiskt lekfullt utryck in mot gårdsytorna som ansluter till det parkområde som ska anläggas. Skolan inre delar har en flexibel planlösning med samma struktur på både nedre och övre plan. Tack vare sin generella form kan förskolan enkelt anpassas till skola och tvärtom. Hemvisterna med tillhörande rum ligger ordnade mot gatan längs det öppna och gemensamma allrummet. Här ligger de mer lekfullt utformade volymerna inskjutna och skapar spännande rum med mjukaformer. På Björkrisskolan har en kreativ läromiljö skapats med spännande rum som ger möjlighet till naturliga mötesplatser för både lärare och elever.

 

Nybyggnad av skola för 150 elever. Entreprenadkostnad ca 50 miljoner kronor. Styrd totalentreprenad. Färdigställt 2012.

liljewall_utbildning
liljewall_storkök

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page