top of page

Bergsbadet

Just nu planeras ett unikt upplevelsebad och rekreationscenter i hjärtat av Hälsingland. Liljewall står för konceptutveckling och gestaltning av projektet, som sedan 2018 drivs i ett joint venture med bland annat RISE Research Institutes of Sweden, Propell Innovation Hub, Fiber Optic Valley, AFRY och byggherren Järvsö Bergsbad AB. Visionen är ett fantasieggande besöksmål med hög wow-faktor. Här kommer hotell- konferens-, natur-, kultur- och spaupplevelser vördnadsfullt integreras i Öjebergets topp. 

Hela byggnaden ska andas närvaro och hållbarhet, såväl interiört som exteriört.

11829700_Järvsö_Perspective_Sketch_clean

EN STORSLAGEN VISION

Bergsbadet ska bjuda på hotell-, konferens-, natur-, kultur- och spaupplevelser. Koncept tar ansats från Hälsinglands kultur, historia och unika natur och ska genomsyras av ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet på ett otvunget sätt. Allt från menyer till materialval ska noggrant övervägas. Hela byggnaden ska andas närvaro och hållbarhet, såväl interiört som exteriört, vilket kan komma återspeglas genom såväl traditionell Hälsingekultur och byggnadstradition som nya innovativa material och lösningar, men trä- och stenmaterial kommer att vara en självklar och bärande del. Förhoppningarna är att byggstart ska ske om ett par år. 

DJI_0231.JPG

Bergsbadet kommer integreras i Öjeberget och därmed få milsvida utblickar över det fridfulla hälsingelandskapet.

ETT BERGSBAD MED UTSIKT

En viktig del i arbetet har varit att skapa en plats som lockar en bred målgrupp där kulturella möten uppstår och uppmuntras – året om. Här ska finnas något för alla – från upplevelsesökarna och kulturfantasterna, till de stora familjerna. Gemensamt ska vara den kittlande wow-upplevelsen i direkt anslutning och med goda kommunikationer till Stockholmsregionen. 

Ingen sten på berget har fått ligga orörd när vi har provat och skissat på olika alternativ. Parametrar som miljöpåverkan, möjliga angöringar, respekt för platsen och hur besökarna ska kunna ta sig till och från anläggningen har lett oss fram till det förslag som nu ligger på ritbordet.

Drygt 350 meter över havet landar en geometrisk byggnadsform i trä med generösa fönsterpartier i olika väderstreck.

NÄRVARO OCH HÅLLBARHET

Det har varit viktigt att låta byggnaden landa och integreras i det unika naturlandskapet på ett vördnadsfullt sätt. Byggnaderna ska tillföra värden och möjligheter men samtidigt kännas som en självklar del av berget, skogen och Järvsö. Att ta tillvara på utblickar och låta naturen vara en del av den rumsliga upplevelsen även inne i huset har varit en drivande faktor i utformningen av det som nu ligger som förslag.

P1020086_ret.jpg

Resultatet är en byggnad i trä, vars form är anpassad efter bergets branter och de utblickar över Järvsö, Ljusnan och halva Hälsingland som platsen bjuder på. Ovanpå byggnadskropparna skapas överbryggningar mellan inne och ute där spa spiller ut på en platå och restaurangen på en annan. Eventuellt adderas en skulpturpark eller liknande i naturmiljö.

En viktig del i arbetet har varit att skapa en plats som lockar en bred målgrupp där kulturella möten uppstår och uppmuntras året om. 

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Konceptutveckling och gestaltning

UPPDRAGSGIVARE: Projektet drivs sedan 2018 i ett joint venture med RISE - Research Institutes of SwedenPropell Innovation HubFiber Optic Valley och Liljewall.

BYGGHERRE: Järvsö Bergsbad AB

ORT: Järvsö, Hälsingland

ÅR: 2019

PROJEKTTEAM

Andreas Pålsson

Uppdragsansvarig arkitekt

 

Jeff Robles

Arkitekt

KONTAKT

Andreas Pålsson

0733-63 20 27

anpa@liljewall.se

bottom of page