top of page

Åkeshovs sim- och idrottshall

Denna pärla ur folkhemmets arkitektur är en av de mest uppskattade badhusen i Stockholm. Som så många andra simhallar som byggdes på 60- och 70-talen var den sliten och blev tvungen att stänga under ett par år. Efter en omfattande renovering och tillbyggnad öppnade den efterlängtade Åkeshovs simhall igen i början av 2018. Nu finns här, förutom gym, bowling och idrottshallar, även en sprillans ny 25-metersbassäng, nya undervisningsbassänger och en barnbassäng för de yngsta

Stockholmarnas älskade badhus är tillbaka i ny skepnad. Åkeshovs sim- och idrottshall är en modern, funktionell och tillgänglig anläggning med höga hållbarhetsmål.

EN PÄRLA UR FOLKHEMMETS ARKITEKTUR

Som de flesta av Sveriges simhallar byggdes Åkeshovs simhall på 1960-talet. Åkeshovs simhall ritades av arkitekten Åke E. Lindqvist och stod färdig 1959. Ett par år senare byggdes simhallen till med en idrottshall. Dessa ursprungliga byggnader är riktiga pärlor ur folkhemmets arkitektur. Vid 2010-talets början hade dock 50 år av klorhaltig luft haft så stor inverkan på husets konstruktion att anläggningen fick stängas. I samband med stängningen beslöt Stockholm stad att, förutom att bygga om stora delar av den befintliga anläggningen, så skulle vi även komplettera med ett antal nya bassängrum.

ÅKESHOV_sprängskiss_justerad_160331_lgpl

Nya undervisningsbassänger

Ombyggd bowlinghall

Ombyggd 25-metersbassäng

Ny barnbassäng

Befintlig gymnastikhall

Befintlig idrottshall

Nytt gym

Ombyggda omklädningsrum

Ny entré

Ny 25-metersbassäng

Ombyggda kontor och nya omklädningsrum

TILLGÄNGLIGT OCH HÅLLBART

Anpassningen till den befintliga anläggningen har krävt mycket tankemöda. Vårt förhållningssätt har varit att addera tydliga tillägg och att inte frångå principen med stora enkla rum förbundna av lägre glasade korridorer. Tillbyggnaden innehåller en 25-metersbassäng, två undervisningsbassänger och en lekbassäng.

Stort fokus har varit att göra anläggningen tillgänglig för alla. Befintliga nivåskillnader har jämnats ut till en sammanhängande bassängplansnivå. Ett nytt gym har byggts på en befintlig innergård och runt denna har vi ritat in nya glasade korridorer med tydliga rörelser till anläggningens alla funktioner.

Den robusta betongstommen gör att anläggningen blir bättre rustad för att tåla den krävande bassängmiljön under en lång tid framöver. Invändigt har vi klätt in rummen till stor del av en vertikal furupanel som ger värme och skapar en ombonad känsla. Till det har vi adderat ett antal färgklickar i grönt som knyter an till den naturnära omgivningen.

20191018_134511.jpg

Det ursprungliga 25-metersbassängrummet har renoverats till nära nog ursprungligt skick. Fondmålningen i 50-talets karaktäristiska abstrakta stil som ger karaktär till rummet har även den restaurerats till befintligt skick. Bassängrummen har fått rikligt med ljus och samtidigt begränsad insyn från närliggande bostadshus. En del bassängrum har stora glaspartier riktat mot naturen, medan andra har utformats för att begränsa insyn från bostadshusen.

Åkeshovs Simhall-13.jpg

Fasaderna har fått ett lugnt uttryck. De nya simhallsfasaderna är utförda i putsade betongelement med återkommande vertikala fönster.

Hit kommer motionerande simmare, gymnaster och elitspelande basketlag, personer i behov av rehabilitering och barnfamiljer på helgbesök. Åkeshovs sim- och idrottshall är en plats för alla.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tillbyggnad och ombyggnad

UPPDRAGSGIVARE: Stockholm stad

ORT: Stockholm

ÅR: 2018

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad inriktning Guld

BRUTTOAREA (BTA): 

ca 5 500 kvm tillbyggnad

ca 5 000 kvm ombyggnad

PROJEKTTEAM

Bjarni Ingvason

Uppdragsansvarig

Bo Wallin

Uppdragsledare

Calle Hellberg

Handläggande arkitekt

Johan Holst

Handläggande ingenjör

Raina Tilden

Medverkande arkitekt

Helena Dietrich

Medverkande arkitekt

Maria Johansson

Medverkande arkitekt

Julia Lysén

Medverkande ingenjör

Marianne Hansson

Landskapsarkitekt

KONTAKT

Calle Hellberg

0765-48 70 46

cahe@liljewall.se

bottom of page