PROJEKT / SPORT & FRITID / ÅKESHOVS SIM- OCH IDROTTSHALL

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

 

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

MILJÖKLASS

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

STOCKHOLM STAD

STOCKHOLM

 

2018

CA 5 500 M2 TILLBYGGNAD

CA 5 000 M2 OMBYGGNAD

MILJÖBYGGNAD INRIKTNING GULD

BJARNI INGVASON

Uppdragsansvarig

BO WALLIN

Uppdragsledare

CALLE HELLBERG

Handläggande arkitekt

JOHAN HOLST

Handläggande ingenjör

RAINA TILDEN

Medverkande arkitekt

HELENA DIETRICH

Medverkande arkitekt

MARIA JOHANSSON

Medverkande arkitekt

JULIA LYSÉN

Medverkande ingenjör

MARIANNE HANSSON

Landskapsarkitekt

Åkeshovs sim- och idrottshall

Åkeshovs simhall ritades av arkitekten Åke E. Lindqvist och stod färdig 1959. Simhallen byggdes till med en idrottshall redan 1961. Dessa ursprungliga byggnader är pärlor ur folkhemmets arkitektur. Vid 2010-talets början hade 50 år av klorhaltig luft haft så stor inverkan på husets konstruktion att anläggningen fick stängas. I samband med detta beslöts om en tillbyggnad med fler bassänger och ombyggnad av omklädningsrum och korridorer för att hantera den tillgänglighet som blivit en viktig fråga i vår tid.

I den ursprungliga simhallen är bassängrummen utförda som stora putsade paviljonger med smäckra glaspartier och karaktärsfulla V-tak. På kortsidan i det stora bassängrummet finns en fondmålning i 50-talets karaktäristiska abstrakta stil. De större rummen förbinds av lägre korridorer. I tidens anda utnyttjades tomtens nivåskillnader till att dramatisera anläggningen med halvplan och funktioner belägna ett par trappsteg upp eller ned. Med tiden har anläggningen också kompletterats med en gymnastikhall i plåt och en ny entréhall med aluminiumpartier. Dessa tillägg har inte de ursprungliga delarnas skärpa.

Anpassning och tillägg av den befintliga byggnaden

Liljewall ritade en tillbyggnad med 25-metersbassäng, två undervisningsbassänger och en lekbassäng. Vi har också renoverat det ursprungliga 25-metersbassäng-rummet till nära nog ursprungligt skick och byggt om omklädningsrummen. Befintliga nivåskillnader har jämnats ut till en sammanhängande bassängplansnivå. Ett nytt gym har byggts på en befintlig innergård och runt denna har tillskapats nya glasade korridorer med tydliga rörelser till anläggningens alla funktioner.

Anpassningen till den befintliga anläggningen har krävt mycket tankemöda. Vårt förhållningssätt har varit att addera tydliga tillägg och att inte frångå principen med stora enkla rum förbundna av lägre glasade korridorer. De nya simhallsfasaderna är utförda i putsade betongelement med återkommande vertikala fönster. Fasaderna har fått ett lugnt uttryck. Bassängrummen har fått rikligt med ljus och samtidigt begränsad insyn från närliggande bostadshus.

CALLE HELLBERG
Arkitekt
BO WALLIN
Ingenjör
Show More