top of page
Skybar_Final.jpg

Wester

Liljewall har i team med Vilhelm Lauritzen Arkitekter arbetat fram ett förslag för ett nytt mötesforum i centrala Lund genom "Vi möts på Wester". Att ge staden en ny levande mötesplats vid kvarteret Häradshövdingen är del av kommunens vision att utveckla stationsområdet för en tätare stadskaraktär. Planerna blir alltmer konkreta genom det parallella uppdraget Skanska nu arrangerat. Synpunkter från medborgare och utlåtanden från en bedömningsgrupp med specialistkompetenser ska vägas in i beslutet som fattas av byggnadsnämnden.
HH_Concept_Skyline_edited.jpg

ETT KVARTER FÖR STADEN

stationstorget_Final.jpg

”Wester” enar staden i en sammanhållen och öppen mötesplats mellan Lunds östra och västra delar. Ett efterlängtat

och välbehövligt tillägg till stadskärnan som även bidrar till att befästa Lund som strategisk knutpunkt såväl för internationella sammanhang som  vardagsbesökaren.

Här, intill Lunds stationsområdes västra del, fylls stadsbilden i med en ny ikonskapande byggnad som ska ge liv till en tomt som tidigare varit plats för den gamla tingsrätten. Tre förslag ligger till grund för Skanska och Lunds kommuns beslut om vilket koncept och byggnadsutformning som ska realiseras, men först ska medborgarnas röst komma till tals och vägas in. Målet är en värdeskapande mötesplats för hela staden.

I kvarteret och i dess omgivning finns några av Lunds karaktäristiska och tongivande miljöer och byggnader. Vårt team med medarbetare från Liljewall och Vilhelm Lauritzen Arkitekter föreslår ett tillägg med ett kongresscenter som anpassar den nya bebyggelsen för att tillvarata och till och med förstärka kulturhistoriska värden. Hans Westmans motto för den nya tingsrätten "Tradition, nya idéer, mäktighet och fantasi" beskriver också vårt projekt. 

Häradshövdingen_Roof_Studies_with_Model_
Enscape_2021-03-08-13-34-17.png

Historisk kontext och lokal anpassning görs tydlig i den utryckfulla gestaltningen. Byggnaden möter omsorgsfullt sin omgivning i varje riktning och med veckande tak och fasaden som får liv av olika rytm och raster binds kvarterets uttryck samman.

facade_zig-zag_Final.jpg

GESTALTNING

Omsorgsfullt bearbetade material och detaljer ger en känsla som understryker att miljön är tänkt för den som ska vistas i den. Vi använder varma och bearbetade material som trä, tegel och keramik i kombination med betong, falsad plåt och glas. Fasaden formas till en rik upplevelse för både de som besöker eller passerar. Byggnaden bjuder samtidigt in till att komma nära såväl som att skapa ett tydligt landmärke.

 

Gestaltningen hämtar tydlig inspiration från både klosterkyrkan och tingsrätten, men översätter deras uttryck i en modern tappning som skapar en sammanhållen helhet med det nyare stationsområdet. Med en beständig robusthet som behåller ödmjukheten för att förändras över tid och rötter i den historiska kontexten. Särskilt de uttrycksfulla takmotiven som finns i de befintliga byggnaderna är tongivande i tolkningen. Den nya byggnaden blir på så vis en naturlig del av Lunds stadssilhuett.

EN PLATS FULL AV LIV

Det nya kongresscentret skapar plats för möten för upp till tusen personer och ett modernt hotell mot stationen ger rum till närmare åttahundra sovande gäster. Tillsammans med den befintliga Tingsrätten ger det ett program på 30.000 kvadratmeter som även innehåller kontor mot Trollebergsvägen. Utöver det också mötesplatser och publika lokaler på entréplan. och högst upp i hotellet en skybar med en storslagen vy över domkyrkans siluett. Parkering under mark i ett plan rymmer 250 parkeringsplatser och i två underjordiska plan kan det bli nästan dubbelt så många.

Sitplan_Möblerad_Plan 00 500.jpg

Wester är placerad längs den tidigare stadsvallen som tidigare skilt stadens insida från utmarkerna. Mellanrummet mellan kyrkogården och vår byggnad bildar ryggraden i projektet och formar ett nytt parkrum med mindre trädgårdar 

Den befintliga trädallén bevaras medan cykelvägen dras om och bildar ett inre rum. Det hårdgjorda torget omformas om till ett generöst, grönt torg med bearbetade sittmurar. Taklandskapet bildar en avknoppning av trädgårdarna med ett flertal mötes- och samlingsplatser där artrika biotoptak bidrar till biologisk mångfald och insektshabitat.

Entréplanet har utformats för att ta in och dela med sig till omgivande stad med en aktiv bottenvåning. Wester är ämnat att bli en destination för både hotell-och konferensgäster, företagare såväl som en mötesplats för förbipasserande Lundabor som vill stanna till för en kaffe längs den lummiga allén. AW häng på soltrappan i söder eller studentfirandet på skybarens takterrass med utsikt over Lund. Även cyklisten med lågt tryck i däcken ska kunna stanna till och få ny luft på en plats som är till för alla.

Över dygnets alla timmar tillför ett välkomnande bottenplan och en väl omhändertagen utemiljö trygghet till området. ​Här skapas plats med förutsättningar för en mängd olika aktiviteter som ger nytt liv och rörelse.
Restaurant_Final.jpg
Wester finner sin plats i en mångfald av kulturella, historiska och arkitektoniska kvalitéer. Så skapas en helt unik och speciell miljö som bara kan existera just här.
Groenne stroeg 2_Final.jpg

KORTA FAKTA

UPPDRAGSGIVARE: Skanska / Lund kommun

ÅR: 2021

BRUTTOAREA: 30 490 kvm

PROJEKTTEAM

Liljewall

Lars Olausson

Arkitekt​

Jeff Robles

Arkitekt

Sanna Lindberg

Inredningsarkitekt

Kushtrim Regjepaj

Arkitekt

Frans Gillberg

Landskapsarkitekt

Liv Augsburg

Arkitektpraktikant

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Thomas Scheel

Arkitekt

Jeppe Dueholm

Arkitekt

Nina Streitz

Arkitekt

KONTAKT

Liljewall

Tina Francke

+46 765 01 71 44

tifr@liljewall.se

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Thomas Scheel

+45 32 69 90 00

tsc@vla.dk

bottom of page