top of page

STADSBYGGNAD

Vindsimulering

Vi utför vindsimuleringar tillsammans med experter på SimScale för att testa om gator, gårdar, torg och parker kommer att få hög komfort och ett trivsamt klimat. Vindsimuleringen hjälper oss att analysera kvartersformer, hushöjder och gators bredd och sträckning för att hitta ett scenario med så hög komfort som möjligt.

DIGITAL TOOLBOX
 

Verktyg för en effektiv designprocess

Nivåerna mäter om man kan sitta kvar på en plats länge, sitta en kort stund, promenera, promenera hastigt samt om det är obekvämt eller farligt att vistas på platsen utifrån hur det blåser. Tillsammans med våra solljusanalyser och bulleranalyser kan vi utforma kvarter och stadsmiljöer med största möjliga hänsyn till människors komfort och vistelse. Bilder och animationer är gjorda med hjälp av SimScales simuleringsplattform och med tillstånd av SimScale.

Ellen och Cecilia.jpg

När parametrisk design blev en del av arkitektens designprocess

Med digitala verktyg kan man effektivisera designprocessen och få fram en databaserad analys för att kunna identifiera och undvika fallgropar i tidigt skede. Det menar Cecilia Windh, samhällsplanerare och Ellen Simonsson, arkitekt som arbetar på Liljewall och ingår i den D+ grupp som driver utvecklingen med att digitalisera arkitektens processer. 

bottom of page