top of page
APN02802.jpg

Villa Stallgången

Vård- och omsorgsboende / Eskilstuna

Villa Stallgången är det centrala vård- och omsorgsboendet som förenar historiska marker med det nya Eskilstuna. Med utblickar mot grönskande gårdar kittlas doftminnen och minnen väcks till liv. Här kan man gymma, ha anhöriga boende över, motionera på gården och ha fest i den gemensamma lokalen.

Villa Stallgången är det centrala vård- och omsorgsboendet som förenar lummiga och gröna men även historiska kulturmiljöer med det nya Eskilstuna.

DJI_0261.jpg

HISTORISK STADSDEL VÄXER

En helt ny stadsdel börjar ta form i anslutning till Munktellstaden. Här planeras nya bostäder, skolor och vård- och omsorgboenden. I närheten, på en fin plats invid Eskilstunaån bredvid Rothoffsparken, ligger Villa Stallgången. Liljewall har på uppdrag av Vectura och Peab projekterat det nya vård- och omsorgsboendet. Byggnaden med sina fyra våningar knyter an till den redan låga skalan av byggnader i tegel i närområdet.

Sitplan Vapnet Äbo.jpg

Det nya äldreboendet byggs där Stallgångens gång- och cykelstråk binder samman Vallonparken med Rothoffsparken. Den plana tomten, med gamla uppvuxna träd, ligger som en grön oas i ett centralt läge i staden. Platsen har sjudit av liv i flera sekler, här har bland annat ett gevärsfaktori legat.

APN02880.jpg

De boende möts i gemensamma matsalar och vardagsrum med utgång till balkonger och uteplats mot gården.

TYDLIG SKILLNAD MELLAN PUBLIKT OCH PRIVAT 

De välplanerade boendelägenheterna har tillhörande stora sociala ytor för gemenskap och aktiviteter såväl inne som ute. Här kan man gymma, ha anhöriga boende över och ha fest i den gemensamma lokalen. Byggnaden bidrar till att skapa ett livligare område för gemene man då det i bottenplan finns möjlighet att bedriva caféverksamhet med uteservering, samtidigt som den förstärker de befintliga gröna stråken.

Tidigt i processen ville vi ha en tydlig indelning av den offentliga/publika delen och den privata/familjära delen såväl exteriört som interiört. Entréplanet är därför fördelat på en stor social yta för boende och besökare. På entréplanet finns även stora ytor för personal och varumottagning samt kontor, omklädningsrum, tvätt, gym och förråd samt en uthyrningsbar lokal.

Axonometri Vapnet Äbo färgkodad OCKRA.jp

Här ser man hur entréplanet och det andra våningsplanen ser ut. De offentliga/sociala delarna är markerat med gult, och de privata delarna är markerade med rosa. Entréerna är alla samlade mot Rothoffsvägen.

APN02700.jpg
APN02723.jpg

Med hållbara och fina materialval som skiftande grått tegel, inslag av svartlaserat trä och Terrazzo får byggnaden en modern känsla som passar väl in i omgivningens äldre tegelarkitektur.

Eskilstunaån passerar här med sin lummiga växtlighet. Gården är planerad för att underlätta och uppmuntra till gemensamt umgänge, träning och motion, och tack vare den omkringliggande grönskan är det möjligt att njuta av växtlighet med läkande egenskaper.

APN02811.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Byggstart 2019. Inflyttning 2021

UPPDRAGSGIVARE: Vectura och Peab

VERKSAMHET: Byggnaden är planerat för sex avdelningar med plats för 60 boende, med en uthyrningsbar del. 

ORT: Eskilstuna

ÅR: 2018–2020

BRUTTOAREA: ca 5 000 kvm

MILJÖKLASS: Silver

PROJEKTTEAM

Harald Gamrell

Uppdragsansvarig arkitekt (bygglov och förfrågningsunderlag)

Philip Hjorth

Uppdragsansvarig arkitekt (bygghandling)

Sandra Westin

Handläggande arkitekt

Alexander Björklund

Medverkande ingenjör

Husam Albaroudi

Medverkande arkitekt

Johanna Brandt

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Jesper Karlsson

Miljösamordnare

Foto: Vectura Fastigheter

KONTAKT

Harald Gamrell

0708-795 799
haga@liljewall.se

bottom of page