VAPNET3_Liljewall_190412_2_edited.jpg

Villa Stallgången

Vård- och omsorgsboende / Eskilstuna

Villa Stallgången är det centrala vård- och omsorgsboendet som förenar historiska marker med det nya Eskilstuna. Med utblickar mot grönskande gårdar kittlas doftminnen och minnen väcks till liv. Här kan man gymma, ha anhöriga boende över, motionera på gården och ha fest i den gemensamma lokalen.

terrazzo.jpg

Med hållbara och fina materialval som skiftande grått tegel, inslag av svartlaserat trä och Terrazzo får byggnaden en modern känsla som passar väl in i omgivningens äldre tegelarkitektur.  

D29.jpg
Elderly Couple Practising Yoga

ESKILSTUNAS HISTORISKA STADSDEL VÄXER

Eskilstuna växer och en helt ny stadsdel börjar ta form i anslutning till Munktellstaden. Här planeras det för nya bostäder, skolor och vård- och omsorgboenden. I närhet av Munktellstaden, på en fin plats invid Eskilstunaån bredvid Rothoffsparken, uppförs nu Villa Stallgången. Liljewall har på uppdrag av Vectura och Peab projekterat det nya äldreboendet längs Rothoffsvägens stolta trädallé. Byggnaden uppförs med fyra våningar i tegel, vilket knyter an till den redan låga skalan av byggnader i tegel i närområdet.

Sitplan Vapnet Äbo.jpg

Det nya äldreboendet byggs där Stallgångens gång- och cykelstråk binder samman Vallonparken med Rothoffsparken. Den plana tomten, med gamla uppvuxna träd, ligger som en grön oas i ett centralt läge i Eskilstuna. Platsen har sjudit av liv i flera sekler, här har bland annat ett gevärsfaktori legat.

TYDLIG SKILLNAD MELLAN PUBLIKT OCH PRIVAT 

Tidigt i processen ville vi ha en tydlig indelning av den offentliga/publika delen och den privata/familjära delen såväl exteriört som interiört. Entréplanet är därför fördelat på en stor social yta för boende och besökare. På entréplanet finns även stora ytor för personal och varumottagning samt kontor, omklädningsrum, tvätt, gym och förråd. Här finns även en uthyrningsbar lokal med stora glaspartier och entréer ut mot Rothoffsvägen. En förgårdsmark i nordväst ligger i anslutning till lokalen och Stallgångens gång- och cykelstråk, här finns möjlighet att ha exempelvis caféverksamhet med uteservering.

Axonometri Vapnet Äbo färgkodad OCKRA.jp

Här ser man hur entréplanet och det andra våningsplanen ser ut. De offentliga/sociala delarna är markerat med gult, och de privata delarna är markerade med rosa. Entréerna är alla samlade mot Rothoffsvägen.

EN GEMENSAM GRÖN GÅRD

Avdelningarna i äldreboendet möts i en gemensam matsal med utgång till balkongen mot gården. Avdelningarna avslutas i ett ljust litet rum för samvaro och utblickar mot liv, rörelse och grönska. Gården är planerad för samvaro, träning/utmaningar och  en grönska med läkande egenskaper. Växtligheten ska väcka doftminnen och ge varierande färgupplevelser för de boende.

Villa Stallgången är det centrala äldreboendet som förenar historiska kulturmiljöer med det nya Eskilstuna.

I det historiskt industriområdet Munktellstaden jämte Eskilstunaån ligger Munktellbadet, Sveriges första simhall certifierad med Miljöbyggnad Guld.

Munktellbadet 01.jpg

Den åldrande befolkningen gör att vi står inför en gemensam samhällsutmaning – det behövs fler bostadslösningar anpassade efter dem med ett rikt liv bakom sig. Men hur tänker man som arkitekt när man utformar denna typ av boenden? Vi träffas Andreas Pålsson, arkitekt på Liljewall för att ta reda på det.

Foto: Wallenstam

KORTA FAKTA

STATUS: Byggstart 2019. Inflyttning 2021

UPPDRAGSGIVARE: Vectura och Peab

VERKSAMHET: Byggnaden är planerat för sex avdelningar med plats för 60 boende, med en uthyrningsbar del. 

ORT: Eskilstuna

ÅR: 2018–2020

BRUTTOAREA: ca 5 000 kvm

MILJÖKLASS: Silver

PROJEKTTEAM

Harald Gamrell

Uppdragsansvarig arkitekt (bygglov och förfrågningsunderlag)

Philip Hjorth

Uppdragsansvarig arkitekt (bygghandling)

Sandra Westin

Handläggande arkitekt

Alexander Björklund

Medverkande ingenjör

Husam Albaroudi

Medverkande arkitekt

Johanna Brandt

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Jesper Karlsson

Miljösamordnare

Ida Sjöholm

Visualiserare

KONTAKT

Sandra Westin

0765-01 71 75
sawe@liljewall.se