top of page
06524_felixgerlach.jpg

Växjö kommunhus

Inredning av aktivitetsbaserat kontor / Växjö

Med sin nya centrala placering ska kommunhuset bli möjligheternas plats. Anställda, förtroendevalda och medborgare möts här för att gemensamt utveckla ett hållbart framtida Växjö. Sex av kommunens förvaltningar samlas i huset där ett aktivitetsbaserat arbetssätt har införts. Tillsammans med representanter från varje förvaltning samt IT, HR, och facket har Liljewall drivit utvecklingen av de nya kontorsmiljöerna.
Lasse Olsson Photo-14051.jpg

Tillsammans med RISE har vi arbetat fram en modell inför upphandling som gör det möjligt att poängsätta mängden återbrukat material i nyproducerade möbler. 

Ungefär 20% av kommunhusets och ungefär 80 % av den externa konferensavdelningens möbler är återbrukade. Liljewall har tillsammans med Sveriges statliga forskningsinstitut, RISE, arbetat fram en modell inför upphandling som gör det möjligt att poängsätta mängden återbrukat material i de nyproducerade möbler som föreskrivs. Resultatet är ett cirkularitetsmått som bidrar till möbelbranschens utveckling mot hållbara mål.

Lasse Olsson Photo-14077.jpg

KONTORET SOM MÖTSPLATS

Visionen har varit att skapa en intim och kreativ miljö med referenser till småländskt- landskap och byggnadstradition. Inredningskonceptet utgår från byggnadens synliga trästomme och de vertikalt lutade ytterväggarna. Val av ytskikt, kulörer och specialritade möbler till entrétorget har ingått i uppdraget.
06431_felixgerlach.jpg
06222_felixgerlach.jpg
För variation och ökad orienterbarhet delas rumsvolymerna upp i olika zoner. Var och en med sin dominerande kulör som tillägg till den bas som löper generellt genom huset. Möbler och detaljer är noga utvalda för att knyta an till den småländska hantverkstraditionen.
06908_felixgerlach.jpg

Med sin nya centrala placering ska kommunhuset bli möjligheternas plats. Här kommer 600 personer samverka för att tillsammans utveckla framtidens Växjö. 

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt 2020

UPPDRAGSGIVARE: Växjö kommun

ÅR: 2018-2020

BRUTTOAREA: ca 13 000 kvadratmeter

ARKITEKT: White

INREDNINGSARKITEKT: Liljewall

PROJEKTTEAM

Linda Nilson

Inredningsarkitekt

 

Annette Petersson

Inredningsarkitekt

KONTAKT

Linda Nilson

0765-48 70 33

lini@liljewall.se

bottom of page