top of page
06524_felixgerlach.jpg

Växjö kommunhus

Inredning av aktivitetsbaserat kontor / Växjö

Med sin nya centrala placering ska kommunhuset bli möjligheternas plats. Anställda, förtroendevalda och medborgare möts här för att gemensamt utveckla ett hållbart framtida Växjö. Sex av kommunens förvaltningar samlas i huset där ett aktivitetsbaserat arbetssätt har införts. Tillsammans med representanter från varje förvaltning samt IT, HR, och facket har Liljewall drivit utvecklingen av de nya kontorsmiljöerna.
Lasse Olsson Photo-14051.jpg

Tillsammans med RISE har vi arbetat fram en modell inför upphandling som gör det möjligt att poängsätta mängden återbrukat material i nyproducerade möbler. 

UTVECKLING MOT HÅLLBARA MÅL I FOKUS

Växjös kommunhus befintliga inredning från de olika förvaltningarna har återanvänts i så stor utsträckning som möjligt. Framförallt i konferensanläggningen som är väl synlig för medborgarna på entréplan, är mängden återbrukade möbler 80 %

Liljewall har dessutom utarbetat förfrågningsunderlag samt haft en viktig roll vid utvärdering med hållbara förtecken i upphandlingsskedet.

  Tillsammans med Sveriges statliga forskningsinstitut, RISE, arbetades det fram en modell inför upphandling som gör det möjligt att poängsätta mängden återbrukat material i de nyproducerade möbler som föreskrivs. Resultatet är ett cirkularitetsmått som bidrar till möbelbranschens utveckling mot hållbara mål.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR ÅTERBRUK / CIRKULÄRA MÖBELFLÖDEN

1. Inventering av möbler i tidigt skede

De befintliga möblerna är utgångspunkten. Hur kan de återanvändas för att skapa en harmonisk balans mellan nytt och gammalt? I entréhallen integrerades de befintliga incheckningsstationerna i furu på ett genomtänkt sätt, skapandes en träbaserad miljö som kompletterar husets massivträstomme.

4. Kontakt med tidigare inredningsleverantör 

Arbetsbord och arbetsstolar kunde uppgraderas av tillverkande företag. Kommunens arbetsgrupp erbjöd enklare renoveringsuppdrag, som omklädsel av akustiska skärmar. Lokalt snickeri renoverade informationsstationerna i entréhallen, med fokus på demonterbarhet, tillgänglighet och optimal resursanvändning.

2. Kontakt med möjliga samarbetspartners

Vem/vilka är lämpliga att samarbeta med kring återbruk inom kommunen: både gällande återbrukstjänster samt portaler/lagerhållning av möbler som inte används? 

5. Undersök metoder för "recreate"

Tillvägagångssätt för ”Recreate”, ett sätt att omskapa och återanvända befintliga möbler, undersöktes. Exempelvis omdesignades ritningshurtsar på fastighetsavdelningen till nya mötesplatser och uppläggningsytor.

3. Inventering av tidigare upphandlingar

Inventering gjordes av tidigare upphandlingar av möbler för att få förståelse för vilket bestånd som fanns inom verksamheten.

6. Bevaka återbruksportal

I Växjö kommun används en digital återbruksportal för inredning, vilken övervakades för att främst skaffa återbrukade möbler. Möbler som inte kunde återanvändas i projektet lämnades också på denna portal. Den ersatte delvis handeln med begagnade möbler när det inte fanns specifika avtal med återförsäljare vid projektets planering.

7. Skapa ett starkt koncept

Upphandling av återbrukad inredning kräver ett starkt koncept och tid för sökning hos återbruksleverantörer med ramavtal. Många av dessa leverantörer uppdaterar möbler och ger en 5-årig garanti, vilket likställer dem med nyproducerade möbler. De kan också erbjuda tjänster som lackering och omklädnad av återbrukningsbara möbler.

8. Lägg vikt vid flexibilitet 

I utformningen av Växjö nya kommunhus prioriterades flexibel inredning för mångsidig användning. Som erfarna inredningsarkitekter förstår vi att kontorsmiljöer behöver anpassas över tid. Kvalitetsprodukter med stark design säkerställer lång livslängd och möjliggör återanvändning upp till fyra gånger för att främja hållbarhet.

9. Sprid hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsmål i projektet innebär också att hitta fler vägar för spridning av återbruksarbetet, t. ex. att hålla föredrag om återbruksarbetet för ledning, politiken och medarbetare på Växjö kommunhus.

Liljewall kan också ta fram en ”loggbok” för all inredning i byggnaden innehållande fakta som underhåll och skötsel av produkter, kontaktuppgifter till möbelproducenter, bok över kemikalieinnehåll samt produktens CO2 avtryck och historik. Ett arbete och dokument som är värdefullt och som tydliggör inredningskonceptet hållbarhetsprinciper när detta behöver kommuniceras.

Lasse Olsson Photo-14077.jpg

KONTORET SOM MÖTSPLATS

Visionen har varit att skapa en intim och kreativ miljö med referenser till småländskt- landskap och byggnadstradition. Inredningskonceptet utgår från byggnadens synliga trästomme och de vertikalt lutade ytterväggarna. Val av ytskikt, kulörer och specialritade möbler till entrétorget har ingått i uppdraget.
06431_felixgerlach.jpg
06222_felixgerlach.jpg
För variation och ökad orienterbarhet delas rumsvolymerna upp i olika zoner. Var och en med sin dominerande kulör som tillägg till den bas som löper generellt genom huset. Möbler och detaljer är noga utvalda för att knyta an till den småländska hantverkstraditionen.
06908_felixgerlach.jpg

Med sin nya centrala placering ska kommunhuset bli möjligheternas plats. Här kommer 600 personer samverka för att tillsammans utveckla framtidens Växjö. 

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt 2020

UPPDRAGSGIVARE: Växjö kommun

ÅR: 2018-2020

BRUTTOAREA: ca 13 000 kvadratmeter

ARKITEKT: White

INREDNINGSARKITEKT: Liljewall

PROJEKTTEAM

Linda Nilson

Inredningsarkitekt

 

Annette Petersson

Inredningsarkitekt

KONTAKT

Linda Nilson

0765-48 70 33

lini@liljewall.se

bottom of page