top of page

ARKITEKTUR / STADSBYGGNAD / VÄSTRA DOCKAN

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

REFERENSBLAD

UNDERLAG DETALJPLAN

 

 

DOCKAN EXPLOATERING AB

 

 

2012

 

liljewall_stadsbyggnad

VÄSTRA DOCKAN

Tillägg i varvsmiljö

För Dockan Exploatering AB i Malmö har vi i nära samarbete med Malmö stad under 2012 arbetat med ett Värdeprogram enligt en modell för värdebaserad planering. I processen har olika förvaltningar inom staden samarbetat tillsammans med markägare för att nå samsyn kring hur området ska utvecklas innan detaljplaner tas fram.

 

Vi har haft en central roll i den processen. För att verkligen nå fram till en gemensam ståndpunkt har vi genom en avancerad digital 3D-modell gjort gestaltnings- och exploateringstester som underlag för kommande detaljplaner. Där det har behövts har vi drivit gestaltningsarbetet långt redan i detta tidiga skede.

 

Västra Dockan är en vidare utveckling av det populära Dockanområdet i den nord- östra delen av Västra Hamnen. Vårt uppdrag kom som en direkt fortsättning på ett liknande uppdrag i närliggande Varvsstaden. BTA för lokaler och bostäder ca 145000kvm.

MISSA INTE

bottom of page