top of page

VARVSSTADEN, MALMÖ

Ett varv till

UNDERLAG DETALJPLAN

 

 

PEAB

 

 

2011-2012

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

REFERENSBLAD

liljewall_kulturmiljöer

Varvsstaden är ett stort omvandlingsområde i centrala Malmö, en del av Kockums gamla varv. För Peab har vi arbetat med underlag till detaljplan för den mest centrala delen där de äldsta varvsbyggnaderna ligger. Vi har även illustrerat nya byggnader och föreslagit ny användning av de äldre husen.

 

Det är robusta tegelbyggnader med en stark egen karaktär från förra sekelskiftet som söker ett nytt innehåll. Mellan de äldre byggnaderna finns plats för nya och när Varvsstaden på sikt kommer att byggas ut blir den en kontrastrik och attraktiv stadsdel med en helt unik stämning.

liljewall_stadsbyggnad

LIKNANDE PROJEKT

bottom of page