top of page

STADSBYGGNAD

Utblickaren

Med enkla skissvolymer som grund mäter utblickaren vilka lägenheter som kommer att få vy över vad. Med både färgfält på fasader samt siffror och diagram ges en bra överblick över vilka och hur många lägenheter som till exempel ser ut över vatten.  

DIGITAL TOOLBOX
 

Verktyg för en effektiv designprocess

Utblickaren är ett komplement till Volymskissaren. För att hjälpa till med att analysera och utvärdera en volymskiss mot en annan kan utblickaren mäta vilka delar av fasaden som får utblick över olika förvalda kvaliteter. Vi har valt vatten, grönska och kulturvärden.

 

Kulturvärden skulle kunna vara en vacker byggnad eller ett område som vi vill utvärdera separat. Noggrannhet och gränsvärden kan enkelt justeras. Feedback kommer i form av färgfält på fasaderna och i diagram med andelar av fasaden som ser vad. Mätvärdena följer med under skissarbetet och ett förslag kan tydligt jämföras med ett annat.

Ellen och Cecilia.jpg

När parametrisk design blev en del av arkitektens designprocess

Med digitala verktyg kan man effektivisera designprocessen och få fram en databaserad analys för att kunna identifiera och undvika fallgropar i tidigt skede. Det menar Cecilia Windh, samhällsplanerare och Ellen Simonsson, arkitekt som arbetar på Liljewall och ingår i den D+ grupp som driver utvecklingen med att digitalisera arkitektens processer. 

bottom of page