top of page

ARKITEKTUR / INDUSTRI / TRYGGHETENS HUS

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

 

 

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSONER

UNDER PROJEKTERING

 

 

TRELLEBORGS KOMMUN

 

 

2015-2016

 

 

CA 6 000 M2

 

 

MIJÖBYGGNAD SILVER

 

liljewall_industri

TRYGGHETENS HUS

Plats för eldsjälar

Trelleborg kommun planerar uppföra en nya brandstation – ”Trygghetens hus”. Liljewall har ritat den 90 meter långa brandstationen som har en kraftfull siluett med höga gavlar och ett tak brutet i vinklar.

 

Fasadmuren av orange-rött tegel ger ett robust uttryck och är tänkt att koppla till Trelleborgs stads arv. Muren är sektionerad med hjälp av höga glaspartier för att bryta upp den långa fasaden och samtidigt skapa en rytm tillsammans med taket. Det brutna taket i plåt håller nere volymens skala och ger samtidigt ett intressant uttryck då ljuset bryts i speglingar från himlen när man rör sig utmed byggnaden. Taket är tänkt att reflektera himlen och försvinna uppåt i kontrast till den tunga fasadmuren.

 

I entrén möts man av en öppen, välkomnande rymd präglad av trä och betong. Från entrén kan man lätt ta sig vidare in i byggnaden genom glasdörrar som leder till antingen vagnhall, räddningstjänst eller kontor.

 

Trygghetens hus är noga utformat med hänsyn till ”Friska brandmän” som förespråkas i ”Skellefteåmodellen” där verksamheten rekommenderas jobba efter tydliga och enkla rutiner och flöden för att minimera antalet tillfällen som brandmännen utsätts för främmande ämnen. Forskning visar att just brandmän löper högre risk för att drabbas av allvarliga sjukdomar till följd av de främmande kemiska föreningar som förekommer i arbetet. Därför ska de kunna inleda sina arbetspass i rena skyddskläder och i alla situationer kunna skydda andningsvägar och hud. Möjlighet till sanering av skyddskläder och övrig utrustning ska också finnas. Därför har räddningstjänsten sina uttryckningslokaler i husets nedre plan med anslutande specialutrymmen för larmkläder och tvätt, olika förråd och verkstäder samt slangtvätt och en stor tvätthall. Ju längre in man rör sig i byggnaden desto ”fläckfriare” blir den.

RELATERADE PROJEKT

bottom of page