TRESTICKAN_alt2.jpg

Tresticklans nationalpark

Informations- och servicebyggnader / Dals-Ed, Dalsland

Tresticklans nationalpark i Dalsland har fått en ny portal i form av en informationsbyggnad och kompletterande servicebyggnader. Förslaget bygger på en struktur av trästockar som sträcker sig mot himlen. Ambitionen har varit att synas på skogens villkor utan varken solida väggar och tak. Gränser suddas ut och konstruktionen blir ett med naturen.

Höga bergsryggar klyver Tresticklans nationalpark i nord-sydlig riktning och gör dess landskap unikt. Området utgör södra Sveriges största ödemark och här kan man vandra bland myrar, sjöar och mossklädda bergshällar flera dagar i sträck.

Presentation 210129 ritning2.jpg

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UPPDRAG

Uppdraget från Länsstyrelsen och Sveriges Nationalparker var att utforma nya byggnader kring entrén till Tresticklans nationalpark. Intill den nyanlagda parkeringen har byggnader för WC och förråd byggts och ett par hundra meter in i skogen möter man den nya informationsbyggnaden. Den är placerad på en mindre höjd, naturligt fri från träd, intill en mosse. De två identiska halvorna bildar tillsammans en spegling av Sveriges nationalparkers sexkantiga logotyp. Den geometriska formen skapar ett skuggspel som rör sig runt byggnaden och tar tillfälligt skogen i anspråk. Utöver det finns den där endast för att markera platsen och skydda besökaren.

Presentation 210129 ritning.jpg

Tillsammans med Länsstyrelsen har vi studerat platsen för den nya informationsbyggnaden, hur man möter den, dess utformning och riktning i förhållande till naturen. Området kring och i parken var bebott ungefär fram till sekelskiftet, men har sedan dess avfolkats bland annat på grund av att det saknades infrastruktur i form av vägar, el och vatten till fastigheterna. Byggnadens utformning för tankarna till en gammal övergiven stomme, en främmande form kvarglömd i skogen från den tid då människor fortfarande levde här.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt våren 2022

UPPDRAGSGIVARE: Sveiges Nationalparker och Länsstyrelsen i Västra Götaland

KONSTRUKTÖR: WSP Byggprojektering

PROJEKTTEAM

Andreas Johansson

Uppdragsansvarig

Lars Olausson  

Arkitekt

Sandra Isaksson

Ingenjör
 

Karl-Johan Bexér    

Visualisering         

KONTAKT

Lars Olausson

0765-48 70 59

laol@liljewall.se

TRESTICKAN_topvy.jpg

Ett tak av glas har placerats inne i konstruktionen för att den fortfarande ska upplevas som öppen, samtidigt som den ger skydd.