top of page
Tresticklan_Foto Anna Kristinsdottir_01-mellan.jpg

Tresticklans nationalpark

Informations- och servicebyggnader / Dals-Ed, Dalsland

Lugnet. En stilla vind. En doft av barr och myr. Solstrimmorna som letar sig ned mot den bärrika marken. Leder och stigar som slingar sig genom den skog du kommit för att upptäcka och hämta energi från. Tresticklans nationalpark i nordvästra Dalsland har fått en ny portal i form av en informationsbyggnad och kompletterande servicebyggnader som inbjuder till paus och upplysning under resan genom skog och mark. 

Tresticklan_Foto Anna Kristinsdottir_41_low.jpg

Höga bergsryggar klyver Tresticklans nationalpark i nord-sydlig riktning och gör dess landskap unikt. Området utgör södra Sveriges största ödemark och här kan man vandra bland myrar, sjöar och mossklädda bergshällar flera dagar i sträck.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UPPDRAG

Uppdraget från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland var att utforma nya byggnader kring entrén till Tresticklans nationalpark. Med avstamp från landskapets förutsättningar och traktens historia skapades en struktur av trästockar som sträcker sig mot himlen. Ambitionen har varit att synas på skogens villkor utan varken solida väggar och tak. Gränser suddas ut och konstruktionen blir ett med naturen.

 

liljewall_tresticklan_00008.jpg

Platsen innefattar ett unikt och spännande naturområde som har avfolkats. Här bodde människor förr men nu finns bara några sommarhus. Någon infrastruktur har aldrig tagits fram, men det finns lämningar i skogen och under andra världskriget hade folk från Norge en smitväg till Sverige genom nationalparken. 

TA PLATS UTAN ATT SYNAS

Presentation 210129 ritning2.jpg

Tillsammans med Länsstyrelsen har vi studerat platsen för den nya informationsbyggnaden, hur man möter den, dess utformning och riktning i förhållande till naturen. Inspirerade av de gamla lämningarna och att detta kunde vara som en struktur eller konstruktion som lämnats kvar och blivit grå i skogen. Byggnadens utformning för tankarna till en gammal övergiven stomme, en främmande form kvarglömd i skogen från den tid då människor fortfarande levde här. 

Presentation 210129 ritning.jpg

 En enkel geometrisk form, med två identiska halvor, bildar tillsammans nationalparkernas sexkantiga logotyp när man ser den ovanifrån bland tallarna. Ett tak av glas har placerats inne i konstruktionen för att den fortfarande ska upplevas som öppen, samtidigt som den ger skydd. Byggnaden står i en glänta på en naturlig upphöjning och det var också en del av förutsättningen. Den kan inte vara högre eller större än vad den är, den får precis plats - enkel och präglad av försiktighet.

liljewall_tresticklan_00001_stående.jpg
liljewall_tresticklan_00005.jpg

Intill den nyanlagda parkeringen har byggnader för WC och förråd byggts och ett par hundra meter in i skogen möter man den nya informationsbyggnaden. Den geometriska formen skapar ett skuggspel som rör sig runt byggnaden och tar tillfälligt skogen i anspråk. Utöver det finns den där endast för att markera platsen och skydda besökaren.

Tresticklan_Foto Anna Kristinsdottir_18_low.jpg

Efter hundratals skisser landade vi i denna geometriska figur. Den förändras när man rör sig runt den och är intressant att se från alla olika håll. Ett mellanting mellan ute och inne. 

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt våren 2022

UPPDRAGSGIVARE: Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland

KONSTRUKTÖR: WSP Byggprojektering

PROJEKTTEAM

Andreas Johansson

Uppdragsansvarig

Lars Olausson  

Arkitekt

Sandra Isaksson

Ingenjör
 

Anna Kristinsdottir 

Fotograf     

 

Joacim Winqvist / Picture Perfect Visuals

Fotograf   

KONTAKT

Andreas Johansson

0765-48 70 41

anjo@liljewall.se

liljewall_tresticklan_00004.jpg

Virket är lokal-producerat och målat enbart med pigmenterad linolja. Det finns ingen väg ända fram till platsen, utan allt material fick varsamt tas genom skogen.

bottom of page