top of page

Kv. Tornseglaren

Från Gamla Särövägen, söderut från Göteborg längs kusten, mitt emellan hav och skog, ligger det nya bostadsområdet Sandlyckan. Här, i det gamla kulturlandskapet med ekskogen som fond, har Liljewall på uppdrag av Derome ritat tre kvarter; Skeppsgården, Seglarängen och Tornseglaren. Tornseglaren består av två hustyper med tydlig inspiration från landsbygdens lador kopplar vi an de moderna bostadshusen till svensk byggtradition. 

Husens enhetliga yttre har en arkitektur som upplevs nutida samtidigt som material och kulör kopplar an till svensk byggtradition. 

bostäder_liljewall_tornseglaren1.jpg

Översikten visar ett tidig skissförslag.

BOSTADSKVARTER I KULTURLANDSKAP

Mitt på västkusten, strax söder om Göteborg, ligger Kullavik. Hit lockas människor för de mjuka klipporna, det öppna havet, fina sjöar, trolska skogar och vidsträckta ljunghedar. På uppdrag av Derome har vi det nya bostadskvarteret Sandlyckan som innefattar tre kvarter. I kvarteret Tornseglaren har vi ritat 30 nya lägenheter fördelade på två typer av flerfamiljshus, som är grupperade kring en gemensam gård. Uppdraget har innefattat bostäderna, gården och det kringliggande landskapet – från första skiss till slutgiltig projektering. 

DSC07499_webb.jpg

Husen har en tilltalande enkelhet i form och visar på en stor omsorg i detaljerna.

bostäder_liljewall_tornseglaren5.jpg

Lägenheterna är ljusa och rymliga med stora höga fönster och generösa balkonger som gör utemiljön till en del av vardagsrummet.

DSC07531_webb.jpg

Husens form och volym har tydlig inspiration från landsbygdens lador med en faluröd kulör samt en ljusgrå för att efterlikna obehandlat trä som fått en vacker ljusgrå patina.

DSC07486_webb.jpg

Den gemensamma gården är även den inspirerad av den klassiskt lantliga trädgården med syrener, fruktträd, rosor, ängsliknande planteringar och slingrande stigar. Regnvattnet tas om hand och renas innan det går vidare till dammen genom att ledas över gräs- och planteringsytor. Och i skuggan av pergolan kan grannarna träffas när barnen leker på gården.

Med tydlig inspiration från landsbygdens lador ger husen karaktär till Sandlyckan och Kungsbacka.

Ta en titt på husen i modellen genom att röra dig runt med muspekaren. 

Kvarteret Seglarängen vann arkitekturpris

Det första kvarteret som byggdes i bostadsområdet Sandlyckan var de rödmålade enplanshusen i kvarteret Seglarängen. Husen är byggda i vinkel som, tillsammans med omgivande hus och komplementbyggnader, skapar privata och vindskyddade gårdar. Husen tilldelades Kungsbackas arkitekturpris 2018.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Derome Bostad

ORT: Kullavik

ÅR: 2015-2020

BRUTTOAREA: ca xxx kvm

PROJEKTTEAM

Per-Henrik Johansson

Uppdragsansvarig

Emelie Ljungqvist

Handläggande arkitekt

Michael Sjöblom

Handläggande arkitekt

Henrietta Arnesson

Landskapsingenjör

Nils Ekström

Landskapsarkitekt

Karl-Johan Bexér

Visualisering

Christoffer Thulin

Visualisering

KONTAKT

Per-Henrik Johansson

0706-97 80 40

pejo@liljewall.se

bottom of page