ARKITEKTUR / LANDSKAP / TETRAEDERN

TETRAEDERN

En modern skulptur och en träningsplats i ett och samma verk

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

FÄRDIGSTÄLLT

 

VÄXJÖ KOMMUN

 

 

2018

 

Marianne Hansson
ANDREAS
JOHANSSON
Show More
liljewall_landskap

Tetraedern, en fusion mellan ett konstverk, träningsanläggning, samlingsplats och landmärke, placerad längs promenaden vid sjön Trummen i Växjö. Här förenas konst och hälsa i ett och samma projekt, på ett inte tidigare prövat sätt. Tetraedern är utformad i samarbete med konstnären Gunilla Bandolin för projektet Årsringar, ett flerårigt projekt initierat av Växjö kommun runt sjön Trummen. Tetraedern invigdes den 1 juni 2018.

Konceptet bakom projektet har varit trä, höjd, landmärke och bricka. Trä som i bryggor av trä, trä som man gärna vill sitta på, och höjd för att kunna användas för intervallträning. Att skapa ett landmärke var viktigt för att tetraedern skulle synas från andra sidan sjön och kunna konkurrera med ett värmeverk i närheten. En strikt tetraeder kan associeras med eviga värden, den pekar upp mot himlen. I detta fall kommer den serverad på en bricka, en kvadratisk träplatta, som försiktigt lagts ner i det omgivande landskapet.

Den stora skulpturen i trä, vars botten består av en liksidig triangel där sidan är 20 meter lång, är placerad på en plattform av trä som höjdmässigt ligger på samma nivå som den intilliggande gång- och cykelvägen, ungefär 20 cm över omgivande mark. Detta ger ett intryck av att konstverket flyter på den grästäckta marken. En träbrygga förbinder gång- och cykelvägen med plattan vilket gör den nedre delen av tetraedern tillgänglig för rullstolar och barnvagnar.

Tetraederns sidor har olika funktioner och utformning. På framsidan finns avsatser som fungerar både som sittplatser med utsikt över sjön och för förutsättningar för olika typer av träningsformer. En annan sida av tetraedern är utformad som ett slätt sluttande plan där man kan träna arm- och benmuskler genom att dra sig upp med hjälp av utplacerade rep. Den tredje sidan är klädd med något högre trappsteg än vad som är normalt, tänkta att använda för ansträngande ruscher mot toppen. I ett av hörnen finns även en trappa med normal steghöjd för den som vill gå eller ruscha upp till toppen av konstverket. Tetraederns plattform, brickan, fungerar som tränings- och stretchyta och där är olika träningsredskap är placerade.

Den befintliga marken runt tetraedern har förstärkts med plantering av al som bildar en ridå mot en närliggande bilväg. Runt tetraederns plattform tillåts gräset växa fritt för att på så sätt rama in konstverket.

MISSA INTE