top of page
DSC08292.jpg

Stockholmskontoret

 
Kontorsomvandling, inredning / Liljewall, Stockholm

Året var 2013 när Liljewall etablerade sig i Stockholm. Sedan dess har vi gått från ett par medarbetare till att idag passerat femtio. Mitt under pandemin bestämde vi oss för att fördubbla vår kontorsyta på Söder. I spåren av pandemin har vi sett att den kreativa arbetsplatsen får en allt viktigare roll i vår arbetsvardag. Variation, hållbarhet och gemenskap har stått i fokus för utformningen, som är anpassad efter vårt nya sätt att arbeta. 
EKE01791_small.jpg

Vi har utökat våra 500 kvadratmeter till 1000 på det sjunde våningsplanet med utsikt över Söders hustak. Ett stort nytt kök med tillhörande mattorg, där hela kontoret kan samlas, är kärnan i den nya lokalen. Vissa arbetar här, andra fikar medan någon annan äter.

INREDNINGSKONCEPT SOM UPPMUNTRAR VARIATION I VARDAGEN 

Visionen har varit att skapa en nutida och modern interiör som är inkluderande, varm och harmonisk. En interiör som ger förutsättningar för en atmosfär som främjar fokus, arbetsro, möten och kreativitet. Inredningens grafiska svarta bas är en pannå, en lugn bas, där utrymme ges för skapande och kreativitet. Adderade kulörta inslag i en glidande färgskala i mötesrum och på gemensamma ytor kommunicerar spännvid, mångfald och arbetsglädje. 

I samband med de nya utökade lokalerna infördes även ett förändrat arbetssätt. Vi har numera inte fasta arbetsplatser, utan du bestämmer själv på morgonen var du vill sitta just den dagen. Alla har tillgång till ett höj- och sänkbart skrivbord med skärmar och all nödvändig teknik. Utöver det finns numera även flertalet alternativa arbetsplatser, flera mötesrum för digitala eller fysiska möten, fokusrum, projektrum, öppna projektytor och lounger. På så sätt nyttjas hela ytan på ett effektivt och hållbart sätt, och det dagliga arbetet blir mer flexibelt och varierat.
EKE01698.JPG
DSC08279_small.jpg

Möblerna i de olika mötesrummen går ton i ton och har olika karaktär och typ av sittning, från mer formella sittmöbler till mer avslappnade sådana. Växtlighet och grönska är ett annat genomgående och framträdande inslag i lokalerna som bidrar till att skapa en levande och föränderlig miljö.

DSC08494_webb.jpg
DSC08433_small.jpg

Kökets mittpunkt är en stor köksö, den naturliga mötespunkten under dagens alla timmar.

DSC08519_small.jpg
DSC08338_small.jpg

HÅLLBARHET, VARITATION OCH GEMENSKAP

Så långt det var möjligt har den tidigare inredningen återanvänts, både vad gäller material och möbler. Som exempel kan nämnas det tidigare fem meter långa matbordet, som togs till vara och snickrades om till flera projektbord och ståbord. De nya matsalsstolarna är gjorda av återvunna material, de gamla stolarna behålls för framtida festligheter, och de nya sofforna är antingen återbruk, dvs bättre begagnade, eller nya ekologiska och Svanenmärkta.
DSC08355_small_beskuren.jpg

Då vi dubblar vår yta bemöter vi nu den stora efterfrågan av rum för inspirerande möten, och svängrum för att kunna arbeta på ett varierat och kreativt sätt. 

EKE01669_small.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt 2021

UPPDRAGSGIVARE: Liljewall

ÅR: 2020

BRUTTOAREA: 1000 kvadratmeter

INREDNINGSARKITEKT: Liljewall

PROJEKTTEAM

Andreas Pålsson

Uppdragsansvarig arkitekt

Elin Ydremark

Arkitekt

Lisa Widén

Inredningsarkitekt

Olivia Thiel

Byggnadsutformare

Anna Kristinsdóttir

Fotograf

Emma Karlsmark Elfstrand

Fotograf

KONTAKT

Lisa Widén

Inredningsarkitekt

0735-67 10 30

liwi@liljewall.se

bottom of page