top of page

STADSBYGGNAD

Soltids-

beräknaren

Mäter hur många timmar direkt solljus som når en yta. Kan analysera både mark och fasad. Tillgång till direkt solljus i boendemiljön är viktigt för trivsel och hälsa. Verktyget hjälper till att på ett exakt och enkelt sätt pröva våra skisser, för att kunna lösa problemområden tidigt i processen.

DIGITAL TOOLBOX
 

Verktyg för en effektiv designprocess

Analysen lämpar sig för volymskisser i tidiga skeden för att säkerställa att gårdar och fasader får tillräckligt med solljus. Olika volymstudier kan jämföras med varandra, resultatet visas visuellt som en färgskala på fasad eller mark och sammanställs också i mätvärden av hur stor del av valda ytor som klarar valda gränsvärden. Tid på året och plats i världen kan väljas.

Ellen och Cecilia.jpg

När parametrisk design blev en del av arkitektens designprocess

Med digitala verktyg kan man effektivisera designprocessen och få fram en databaserad analys för att kunna identifiera och undvika fallgropar i tidigt skede. Det menar Cecilia Windh, samhällsplanerare och Ellen Simonsson, arkitekt som arbetar på Liljewall och ingår i den D+ grupp som driver utvecklingen med att digitalisera arkitektens processer. 

bottom of page