top of page
Solberg kommunikation Foto Emma Karlsmark Elfstrand (2).jpg

Solberg Kommunikation

Aktivitetsbaserat / Återbruk / Göteborg

En lokal som knyter samman tre olika byggnadsepoker i centrala Göteborg har blivit nytt hem för den strategiska kommunikationsbyrån Solberg. Ett aktivitetsbaserat arbetssätt med mer yteffektiva lokaler och en hög grad av återbruk av inredning har varit några av förutsättningarna i kontorsomvandlingen.
Solberg kommunikation Foto Emma Karlsmark Elfstrand (14).jpg

Projektet i sig är en replik mot en gängse uppfattning om att ombyggnad eller återbruk måste bli dyrt. Istället har en effektiv process, med en slimmad insats av inredningsarkitektens särskilda kompetens, här möjliggjort besparingar avseende kostnader, tid och minskad klimatpåverkan.

Solberg kommunikation Foto Emma Karlsmark Elfstrand (12).jpg

ATT ARBETA TILLSAMMANS

En gemensam, välkomnande plats där många kan sammanstråla är det som först möte den som tar steget in på Solbergskontor. När man rör sig genom kontoret är det en vandring genom tre epoker som var för sig bidrar med sin egen karaktär. Här finns en obruten siktlinje från den socialt bubblande och mer publika entrén, förbi arbetsplatser och rum för möten med pigg belysning, in till de tysta arbetsplatserna längst in i lokalen som fått ett mer dämpat uttryck. I projektet har Liljewall arbetat både med renovering av lokalen, färgsättning och lös inredning. 
 
Att skapa varierade möjligheter att arbeta tillsammans har varit en av ledstjärnorna i projektet. Här ska såväl stora som små team kunna arbeta kreativt tillsammans. Att kunna balansera den öppna, kreativa känslan med möjlighet till att kunna arbeta enskilt och fokuserat har varit en viktig förutsättning i arbetet med kontorets olika zoner. Många av projektets kloka val har gjorts på plats. Att arbeta med det redan byggda kräver ofta arkitektens närvaro under ombyggnadsprocessen för att landa i lösningar som bäst ser till lokalens särskilda förutsättningar och kvaliteter. Dessa lösningar kan annars vara svåra att hitta genom att enbart granska planritning. På så vis har "tillsammans" även präglat själva kontorsomvandlingen på ett fint sätt.
Solberg kommunikation Foto Emma Karlsmark Elfstrand (1 alt 2).jpg
Solberg kommunikation Foto Emma Karlsmark Elfstrand (5).jpg
Solberg kommunikation Foto Emma Karlsmark Elfstrand (13).jpg
Solberg kommunikation Foto Emma Karlsmark Elfstrand (28).jpg

ÅTERBRUK

I flytten var en målsättning att förankra hållbarheten i projektet genom att återanvända och återbruka till stora delar, med viss omklädning och byten av bordsskivor.  Med en återbruksprocent som uppskattas till ca 80% och en kontorsyta som i princip skulle halveras från 1152 kvadratmeter till det nya kontorets 606 kvadratmeter. Trots det ges ändå möjlighet för samtliga 35 medarbetare att ha varsin kontorsplats, samt mötesytor och rum med varierad och flexibel utformning. Det som inte återbrukats har sålts eller skänkts för att tas till vara, bland annat till en lokal välgörenhetsorganisation och ett gymnasium som var tacksamma över att få ta över såväl teknik som möbler.

För en byrå som dagligen arbetar med andra företags kommunikation, strategier och varumärken var det självklart att göra en inledande behovsanalys och arbeta efter tydliga värdeord i projektet. Detta är en lokal som är utformad för att förmedla känslan av Solbergs varumärke
och värderingar.

Solberg kommunikation Foto Emma Karlsmark Elfstrand (27).jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt 

UPPDRAGSGIVARE: Solberg Kommunikation AB

ÅR: inflytt 2023

YTA: 600 kvm

UPPDRAG: Inredning

PROJEKTTEAM

Katarina Söderström

Uppdragsansvarig inredningsarkitekt

Emma Karlsmark Elfstrand

Fotograf

KONTAKT

Katarina Söderström

Inredningsarkitekt

0738-32 02 50

kaso@liljewall.se

bottom of page