top of page

Smedjan

Kvarteret Smedjan består av två rustika bostadshus med vackra detaljer och material, inspirerade av och i samspel med de historiska industrimiljöerna vid Mölnlycke gamla fabriker. Här finns lägenheter i varierande storlekar med fina ljusinsläpp och bra bostadskvaliteter. På gården finns växthus, grillplats och möjligheter till odling.
05_Mölnlycke_Foto Anna Kristinsdottir.jpg

Svanenmärkningen av projektet garanterar en hållbar byggprocess och
gör det enklare för boende att göra klimatsmarta val varje dag

02_Mölnlycke_Foto Anna Kristinsdottir.jpg

Inkilat mellan de gröna kullarna i Härryda, mellan Rådasjön och Landvettersjön,
ligger det gamla fabriksområdet i Mölnlycke fabriker. Det historiska tegelområdet
vittnar om en svunnen tid då inte bara rika köpmannabostäder, utan också
dåtidens industrier utformades av skickliga hantverkare med omsorg.
Det rationellt byggda och det brokiga i en spännande kombination präglar
området. Hantverket, det röda teglet, smidesdetaljerna, gatstenen och det
porlande ljudet från vattnet skapar en rustik och trygg stämning vilket gör
området Mölnycke fabriker till vad det är idag.

Bostäderna inryms i ett punkthus och ett lamellhus med tre trapphus, sammanlänkade i källarplan samt med en gemensamhetslokal. Planlösningarna är utformade för axialitet och rundgång, samt zonering mellan privata och sociala ytor. För att ge de sociala rummen bästa solläge är de placerade mot söder och sovrummen mot den lugna och tysta sidan i norr.

 

I punkthusen ligger vardagsrum och kök placerade i hörnlägen med ljus från flera håll. I lägenheter med fyra rum och kök har master bedroom försetts med eget litet badrum. Lägenheterna har rymliga hallar med ordentlig förvaring. Vissa klädkammare har fönster för flexibel användning så som till exempel arbetsplats.

skiss punkthus.jpg
skiss lamell.jpg

Med två relativt enkla tegelvolymer och repetitiva
fasader ville vi bygga vidare på platsens värdighet och lugn. Vi ville ta till vara
på enkelheten men inte för den skull göra avkall på detaljeringen. Rött tegel
kombineras med svarta balkongräcken. Ljus och mörk fogfärg särskiljer
volymerna ifrån varandra såväl som takutformningen. Pilastrarna i staplat tegel
på fasaderna bidrar till repetitionen och den industriella känsla vi eftersträvar
men gör även att volymerna upplevs som resliga och livfulla betraktade

från gatan.

 

Bottenvåningarna och fönstren markeras med utskjutet tegel vilket även
levandegör fasaderna i solljuset. Trapphusentréerna tydliggörs med inramningar av roströd
corténplåt. Cykelverkstad, gemensamhetslokalen och växthuset bidrar till den sociala hållbarheten. Grillplatsen, odlingslådorna och sittgradängen i trä inbjudertill spontana möten mellan grannar.

skiss fönster.jpg

Stora fönster ger ljusa fina lägenheter med utsikt mot både natur

och fabriksområde.

11_Mölnlycke_Foto Anna Kristinsdottir.jpg

Det vilar ett lugn över platsen men byggnaderna berättar om en tid av myllrande liv och när hårt slitande fabriksarbetare arbetade här. Det finns en stolthet i det byggda och man kan i fasaderna ana dåtidens framtidstro. Det kantiga, handstaplade och strukturerade kombineras med brokiga lagningar och tillägg från åren som gått.

01_Mölnlycke_Foto Anna Kristinsdottir.jpg
03_Mölnlycke_Foto Anna Kristinsdottir.jpg
Brf Smedjan är ett tillägg som relaterar till det historiska och industriella i området, men i en modern tappning.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

ORT: Mölnlycke

UPPDRAGSGIVARE: Bonava

ÅR: 2022

BRUTTOAREA (BTA):  8060 kvm

PROJEKTTEAM

Kristen Broberg

Uppdragsansvarig arkitekt

Michael Ghersetti

Handläggande arkitekt 

Anton Johed

Handläggande arkitekt 

Rasmus Lassen

Landskapsarkitekt

Amanda Hultman

Landskapsarkitekt

Anna Kristinsdóttir

Fotograf

KONTAKT

Michael Ghersetti

0737-03 72 24

migh@liljewall.se

bottom of page