top of page

Brf. Skogsgatan

Strax söder om stationen i Bro ligger brf Skogsgatan som vi ritat för Derome Bostad. 15 stycken yteffektiva radhus i trä, för en trivsam vardag med naturen in på knuten. Husens formspråk är till synes enkelt men har en tydlig identitet som kopplar såväl till modernt trähusbyggande som till traditionell estetik.

Entrévåningen kännetecknas av en stor öppen social yta med siktlinjer genom hela huset vilket ger en tydlig koppling till naturen utanför. Genom allrummets stora glaspartier kan man följa naturens växlingar från soffan medan man från köket kan öppna upp och kliva rakt ut på sin privata innergård.

Foto: Wallenstam

SOCIALT OCH PRIVAT I BALANS

Bostäderna i bfr Skogsgatan har cirka 108 yteffektiva kvadratmeter, fördelade på två plan. De är planerade med fokus på flexibilitet och funktionalitet. Målet är att man, som ägare, skall man kunna möblera och disponera rummen på olika sätt för att tillgodose både sina behov och samtidigt ge hemmet sin personliga stil.

Entréplanet har de sociala ytorna med allrum och kök medan övervåningen har en privat och intim prägel med flera sovrum och en rymlig klädkammare. Just balansen mellan de privata och de sociala ytorna har varit en av de viktigaste aspekterna vid utformningen av husen. Det gäller såväl utvändigt som invändigt.

TEGELHAGEN_KÖK_Liljewall_webb.jpg

Kök med plats för matbord finns på entréplan. Från köket kan du öppna upp och kliva rakt ut på din innergård.

MED NATUREN I ÅTANKE

Radhusens placering i terrängen är noggrant studerad för att ta tillvara omgivningen alla kvalitéer. Brf Skogsgatan byggs som "Hus i Natur" – en metod där husen byggs på naturens villkor för att bevara den befintliga växtligheten. Här vetter entréerna ut mot det gemensamma gaturummet medan insidan knyter an till den omgivande naturen.

TEGELHAGEN_ÖVERSIKT_Liljewall_webb.jpg
TEGELHAGEN_FRAMSIDA_Liljewall_webb.jpg

Husens formspråk är till synes enkelt men har en tydlig identitet som kopplar såväl till modernt trähusbyggande som till traditionell estetik. De naturfärgsmålade fasaderna är utformade för att smälta väl in i den omgivande naturen.

Samspelet mellan de privata och de sociala ytorna har varit en av de viktigaste aspekterna vid utformningen av husen, såväl utvändigt som invändigt.

KORTA FAKTA

STATUS: Under projektering

UPPDRAGSGIVARE: Derome Bostad AB

UPPDRAGSTYO: Nybyggnad

ORT: Upplands Bro

ÅR: 2019

BRUTTOAREA: 1900 kvm fördelat på 2 tomter

PROJEKTTEAM

Leyla Rahnavard 
Ansvarig arkitekt


Gustaf Ridderström
Handläggande arkitekt

KONTAKT

Leyla Rahnavard 

0765-01 71 84
lera@liljewall.se

bottom of page